PRAKTIJKOPLEIDING!

PRAKTIJKOPLEIDING!

Misschien kunt u zich nog herinneren dat ik u liet weten dat het de voorkeur van de stichting had om een praktijkopleiding te starten in plaats van een Senior High School. De bevolking gaf echter de voorkeur aan een Senior High School omdat de kinderen dan een opleiding konden afsluiten met een diploma. In Ghana is er geen praktijkopleiding ‘Vocational Training’ met een staatsdiploma. Dus is de stichting gestart met een Senior High School met in elk geval een landbouwkundige opleiding omdat het een agrarisch gebied is. Lees meer

VERVOLGONDERWIJS!

VERVOLGONDERWIJS!

Hoewel volgende week dinsdag de scholen weer beginnen is dat niet het geval voor George, Benson en Prince. Die moeten eerst de uitslag van hun examens afwachten en dat duurt maanden in Ghana. Meestal zijn eind september de uitslagen bekend en krijgen ze te horen van de overheid naar welke Senior High ze mogen. De eerste klassen van de SHS beginnen dan meestal in de loop van oktober. Lees meer

EEN NIEUW SCHOOLJAAR!

EEN NIEUW SCHOOLJAAR!

Dinsdag 13 september beginnen de basisscholen en de Junior High scholen weer en dus zal dan ook de dagopvang van kansarme kinderen weer een aanvang nemen. We hopen dat de kinderen gezond terug komen, het doet nog steeds pijn dat we verplicht door de overheid moeten sluiten tijdens schoolvakanties. We weten dat een aantal van de kinderen dan nauwelijks te eten krijgt en verzorgt wordt. Lees meer

LAKE BOSUMTWI!

LAKE BOSUMTWI!

De kinderen uit het kindertehuis hadden nog een dagje uit te goed. Jaarlijks is er voor deze zaken een klein budget beschikbaar. Er is druk gediscussieerd door de kinderen en besloten werd dat ze graag naar Lake Bosumtwi zouden willen. Lees meer

BEZOEK AAN GHANA (6)!

BEZOEK AAN GHANA (6)!

Zaterdag was het een dag met de kinderen van het kindertehuis. Met elk van de kinderen was er een gesprek om zo elk kind goed te leren kennen. Het gesprek ging over school, hun dromen over de toekomst en speciale wensen die er eventueel waren. Het was goed te leren hoe verschillend elk kind was met elk hun eigen toekomstdromen. Lees meer