EEN ZONNIGE WITTE ZONDAG!

Het is een gezellige zaterdagavond geworden. De gasten arriveerden wel iets later dan de afgesproken 17.00 uur door de zware sneeuwbuien. De hele avond en ook vannacht waren er zware buien, maar we hebben gelezen dat dit ook in Nederland het geval was. Het verschil met Nederland is dat hier zondagmorgen alle straten schoon geveegd waren, zelfs de doodlopende straat waaraan het huis van Ria en Herbert staat.


Toch was het nog een hele klus voordat de auto van Herbert door de sneeuwrand de weg op kon draaien. Maar daarna heb je in Noorwegen geen problemen meer op de weg, tenminste wanneer het niet meer sneeuwt zoals deze zondagmorgen.
Wij besloten thuis te blijven want anders moest Ria al vroeg op pad om de auto van kennissen te lenen; want we konden niet met zijn allen in één auto naar de kerk. Om ruim 11.30 uur lukte het op de auto met inzittenden op de weg te krijgen nadat de sneeuw ook aan de buitenkant van de auto was verwijderd en er een goot naar de schoongemaakte weg was gemaakt en konden ze naar de kerk rijden die om twaalf uur begon. Het ritme in Noorwegen is wat anders dan in Nederland vandaar dat de dienst om twaalf uur begint. Het gaat allemaal wat gezapiger; om 10 uur opstaan daarna rustig uitgebreid ontbijten enz. Tegen drie uur kwam de familie weer thuis.


Tegen twaalven downloaden we de preek van deze morgen uit onze gemeente en gaan luisteren naar de kerkdienst met de voorbereidingspreek voor het Heilig Avondmaal volgende week. Ds. Zondag leest het eerste gedeelte van het formulier en geeft naar elke alinea een uitvoerige toelichting; zeer leerzaam, goed om over na te denken maar ook bemoedigend. Vervolgens ging hij verder met de serie preken n.a.v. 1 Johannes, behandeld werd: 1 Johannes 4: 7-9
7 Geliefden, laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is Liefde.
9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
Thema: Hét feest van Gods liefde: 1. Het kenmerk van deze liefde 2. De openbaring van deze liefde 3. Het doel van deze liefde
Nadat de familie weer terug is uit de kerk begint de zon alweer onder te gaan. De dagen zijn hier maar kort.


Met verbazing lezen we maandagochtend de digitale kranten en de gevolgen van de sneeuw in Nederland. Wanneer het in Nederland sneeuw is alles ontwricht, hier in Noorwegen is men gewoon voorbereid en zijn alle straten en wegen schoon en gaat het leven gewoon door en is er geen sprake van code oranje of rood en het afgelasten van vluchten en oproepen om thuis te blijven.
Het is vandaag prachtig zonnig weer en we genieten van het zonnige uitzicht op de besneeuwde omgeving.