KERST!

Zondag de dag voor kerst luisterden we eerst naar de kerkdienst in Woerden. Het was een doopdienst waarin drie kinderen werden gedoopt.
Intussen had Herbert de brunch klaar gemaakt en gingen we rustig op ons gemak brunchen want de kerkdienst was toch pas om drie uur. Ria en Herbert gingen eerst een leen auto ophalen en zo gingen we met twee auto’s naar Sandnes naar de kerk. Het was erg vol, de kerk werd gehouden in het auditorium van de school van Eskil. Dat is een toneel met oplopende tribunes.
Eerst zongen enkele jonge mensen, waaronder Marthe kerstliederen. Vervolgens sprak, ik neem aan een ouderling of oudste, openingswoorden en hield een gebed. Daarna hield de dominee een preek naar aanleiding van het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes. De bijeenkomst werd weer afgesloten met het zingen van kerstliederen door de jonge mensen. Opnieuw deed Herbert de Engelse vertaling en konden we via een hoofdtelefoontje naar de vertaling luisteren.
Thuis werd vervolgens, nadat ook de gasten gearriveerd waren, lang getafeld tijdens het kerstdiner. Het was heel gezellig.
Maandag was het dus 1e Kerstdag en opnieuw maakte Herbert een brunch klaar want ook deze dag was er weer een kerstbijeenkomst om drie uur zodat we alle tijd hadden.
De kerstbijeenkomst was in de Baptistenkerk en was een speciale bijeenkomst voor buitenlanders. Dus niet voor ouderen zoals ik eerder aangaf, er waren wel oudere gemeenteleden aanwezig. Wij hadden eerder al zo’n bijeenkomst meegemaakt, toen waren er ook wel wat buitenlanders maar vooral ouderen. De dominee vertelde dat het vorig jaar helemaal uit de hand was gelopen, toen kwamen er 170 vreemdelingen dat kwam omdat er een opvang van Syriërs was. Ook nu waren er verschillende typen mensen aanwezig zoals de foto van een groepje kinderen laat zien.

De dominee werd steeds in het Arabisch vertaald, want er waren veel moslims aanwezig. Zelfs wij konden horen dat de Arabische vertaling niet altijd correct was maar werd omgebogen naar hun religie. Ria en Herbert zullen er met de dominee over spreken of hebben er misschien al over gesproken. Er zijn ook Christenen onder deze bevolkingsgroep dus een andere vertaler moet mogelijk zijn.
Het eten was uitstekend en er was veel keuze. Ria en Marthe zongen enkele kerstliederen.

Wanneer ze wilden konden de kinderen op de bovenverdieping gaan spelen waar van alles aanwezig was. Nadat de kinderen weer terug geroepen waren vertelde de dominee het kerstverhaal met ondersteuning van tekeningen die via de beamer op de wand werden geprojecteerd.

Een mooi moment was ook toen alle kinderen naar de hal moesten, Ria had een doos vol elektrische kaarsjes, alle kinderen kregen zo’n lichtend kaarsje, Marthe ging achter de piano om te spelen en te zingen terwijl de dominee de microfoon bijhield, het licht ging uit en de kinderen liepen met elk een kaarsje voor zich uit door de zaal.

 

 

De middag werd afgesloten met ijs, koffie, thee of frisdrank. Het was een heel gezellige kerstmiddag en het was al tegen halfzeven toen we weer naar huis gingen.