ZONDAG 18 JUNI 2017

Het is in Woerden deze zondagmorgen een dienst waarin een voorbereidingspreek voor het volgende week te houden Heilig Avondmaal wordt gehouden. Volgende week zondag hopen we D.V. weer in Woerden te zijn. We besluiten om de preek op een ander tijdstip te beluisteren. Daarom ontbijten we weer om 10 uur met kinderen en kleinkinderen. Na de koffie vertrekken we om half twaalf naar de kerk die om twaalf uur begint.

 

Zoals ook vorige week speelt er eerst een bandje, maar deze maal zingt onze kleindochter. Het is moeilijk om een foto te maken tussen de staande gemeente door die nogal beweegt, één foto blijft over en die is wel apart en daarom plaatsen we hem.

Er wordt gepreekt naar aanleiding van Lukas 15.

Over de drie gelijkenissen en hun verband:

Het verloren schaap

De verloren penning

De verloren zoon

Na de dienst zijn we naar een park gegaan bij het plaatsje Kleppe. Hier kwamen we samen met de leden van de Bijbelstudiegroep van Ria en Herbert. De kerkgangers en dus ook de leden van de studiegroep wonen nogal verspreid en dus moest er een locatie gevonden worden om het seizoen met elkaar af te sluiten. Bovendien waren de kinderen er nu ook bij en in het park waren er speeltoestellen. We lunchten met elkaar, ieder had voor zichzelf eten meegenomen. Het werd een gezellige middag!

Kleppe was de eerste stad waar Ria en Herbert na hun vertrek naar Noorwegen gingen wonen. Ze woonden in een klein appartement maar wij vonden het daar altijd fijn omdat we er goed konden wandelen rond een meer. Het meer in Ålgård is te groot voor ons om er omheen te wandelen.

Wij waren met onze eigen auto en zijn op een gegeven moment met Krister en Bente, die ook een vriendinnetje had meegenomen, naar huis gegaan.

Om half zeven hebben we naar de dienst uit Woerden geluisterd. Ds. Zondag sprak naar aanleiding van de H.C. zondag 36 over:

De Naam van de Heere:

  1. Misbruiken
  2. Gebruiken