KINDERHULP! (2)

Het is weer woensdag en dus is er de kinderdienst voor de dagopvang. Eerst bad Seth ter opening van de bijeenkomst.

Seth vertelde deze ochtend het verhaal van de ontmoeting tussen Jacob en Ezau. Eerst vroeg Seth of ze nog wisten waarover hij vorige week had verteld, nu diverse vingers gingen er omhoog.

Seth gaat heel beeldend te werk en neemt kinderen die Jacob, Rachel, Lea en Jozef en Benjamin voorstellen. Tenslotte haalt hij nog een jongetje erbij die een truitje aanheeft in plaats van het uniform bloesje. Dan laat hij het jongetje dat Jacob uitbeeld naar voren stappen en het jongetje dat Ezau moet uitbeelden loopt hem tegemoet en dan vallen ze elkaar onder geklap en gejuich van kinderen en leerkrachten om de hals. Het was heel mooi te zien dat de kinderen helemaal in het verhaal opgaan en meeleven.

Na het Bijbelverhaal gaan de kinderen zingen, ze zingen versjes in het Engels en het Twi. Vooral de liedjes met bewegingen en geklap spreken natuurlijk erg aan. Het gaat er vrolijk en uitbundig aan toe.

Na de afsluiting met een gebed, die de kinderen luid regel voor regel nazeggen en besluiten met amen, gaan de kinderen weer naar hun klassen terug.