EEN NIEUW SCHOOLJAAR!

Dinsdag 13 september beginnen de basisscholen en de Junior High scholen weer en dus zal dan ook de dagopvang van kansarme kinderen weer een aanvang nemen. We hopen dat de kinderen gezond terug komen, het doet nog steeds pijn dat we verplicht door de overheid moeten sluiten tijdens schoolvakanties. We weten dat een aantal van de kinderen dan nauwelijks te eten krijgt en verzorgt wordt.

132.1

132.2Wanneer de kinderen van de dagopvang komen zullen ze wel opkijken want niet alleen zijn de speelwerktuigen door de bezoekers in vrolijke kleuren geschilderd maar ook de muren van de jongste groep zijn voorzien van afbeeldingen. 132.3Ook dit lokaal is door een aantal vrijwilligsters gedurende hun verblijf opgevrolijkt. In dit lokaal wordt de grote groep van ca. 80 kinderen in de leeftijd t/m 2 jaar opgevangen. Nog niet bekend is hoeveel kinderen er dit jaar zullen worden opgevangen. Vooral in de jongste groep is er een instroming gedurende het hele jaar.