CLEMENT!

Op 16 februari 2009 werd het gezinnetje in het kindertehuis uitgebreid met het zevende kind. Het begon al een heel gezinnetje te worden. Clement was toen bijna 9 jaar, want hij is geboren op 13 april 2000. Morgen wordt hij dus alweer 17 jaar. Clement is vanaf het begin een vrolijke en tevreden jongen geweest. Hij is intelligent en hem zijn veel gaven geschonken zodat hij in veel zaken uitblinkt.

Clement studeert aan de Senior High School en is dus steeds 3 semesters van 3 maanden op kostschool. Hij zit in de tweede klas en studeert met een beurs van de COCOBOD. De cocobod is de grote organisatie die alles regelt rondom de cacao. Het is een organisatie van de overheid en ze hebben in Sunyani een groot kantoor. Het was de bedoeling dat ze van de winsten o.a. studiebeurzen uit zou geven aan kinderen van de arme cacao boeren. De praktijk in de afgelopen decennia leert dat het vooral kinderen van ambtenaren die bij de cocobod werken zijn geweest die een beurs hebben gekregen. Solo heeft met zo’n beurs gestudeerd aan de Senior High, zijn vader werkte bij de cocobod. De moeder van Solo heeft als weduwe nog steeds rechten bij de cocobod en zij heeft de beurs aangevraagd en gekregen voor Clement.

Bij dit stukje plaatsen we foto’s van februari 2009 toen Clement kwam en Tiny en ik er ook waren. Natuurlijk plaatsen we ook een recente foto. We feliciteren Clement van harte en bidden dat hij in gezondheid mag opgroeien tot een sterke persoonlijkheid die dienstbaar mag zijn aan zijn medemensen.

Clement, Oma and Opa wish you a blessed birthday tomorrow!