SCHOONMAAK!

Afgelopen woensdag, onze koningsdag, kwamen de mensen van de ‘Ghana Water Company’ uit Sunyani om de installaties op ons terrein schoon te maken. Het gevolg van de indruk die onze kinderen, uit het kindertehuis, op deze organisatie gemaakt hadden, tijdens de excursie, was het aanbod om dit gratis jaarlijks te doen.

96.1

 

Eerst werden de vier waterreservoirs schoongemaakt. De reservoirs staan op een gemetselde verhoging zodat er altijd enige waterdruk is. Maar het bemoeilijkt natuurlijk wel de bereikbaarheid voor de schoonmakers.

 

 

96.2

 

Vervolgens werden de filters schoongemaakt en de filterunits vervangen. In het vervolg komen ze elk halfjaar de filters schoonmaken en vervangen. Dit was ook wel nodig, tijdens ons laatste bezoek hadden we Solo er al op gewezen dat de filters erg vuil waren en dat dit niet goed is voor de gezondheid. Het is fijn dat er nu controle op het geheel is door deskundigen.

 

96.3Tenslotte werd er op het punt waar het water opgepompt wordt uit de grond chemicaliën toegevoegd en het hele leiding systeem enz. doorgespoeld. Ik hoop dat het hele systeem nu vrij zal zijn van schadelijke bacteriën, het geeft in elk geval een goed gevoel dat professionals het systeem vanaf nu onder controle hebben.

Tijdens ons bezoek eerder dit jaar waren er afspraken gemaakt met Solo om meer aandacht te besteden aan instanties en ondernemingen in Ghana voor ondersteuning van het werk. Dit begint nu tot resultaten te leiden. Het volgende is bereikt:

Er is een vaste prijs voor de komende vijf jaar voor elke waterpomp die wordt geslagen. Bovendien is het een scherpe prijs.

Een firma uit Accra heeft gratis een elektrische pomp geleverd welke op het eigen terrein het water oppompt. Deze pomp is een reserve pomp en telkens wanneer de pomp kapot gaat levert de firma gratis een nieuwe reserve pomp.

Het watersysteem wordt dus nu gratis onderhouden zoals boven omschreven.

Onderhandelingen zijn gaande over nog een aantal zaken.