KONINGSDAG!

95.1Laten we hopen dat het vandaag op onze oranje dag toch iets beter weer zal zijn dan maandag toen de snelweg naar Leeuwarden moest worden afgesloten in verband met het slechte weer en ook als dinsdag toen oost en noord weer wit was van de sneeuw. In Woerden schijnt het oranje zonnetje op dit moment.

95.2In een warm en droog Nsoatre is het elke vrijdag koningsdag op ons terrein. De meeste kinderen van de dagopvang hebben dan hun oranje kleding aan. Het zou wel fijn zijn wanneer er een beetje van het zonnige weer over zou waaien naar het koude Nederland. In elk geval hoop ik u enige warmte te bezorgen voor de jongste kinderen van de dagopvang.

 

95.3De jongste kinderen, dat zijn er ongeveer 80, hebben een groot klaslokaal met drie leidsters. En dat is ook wel nodig want enkele kinderen moeten nog op de rug gedragen worden en ook moeten er regelmatig kinderen verschoont worden. Georgina is de hoofdleidster van deze klas en tevens is zij de assistent van de manager van de dagopvang. Ook op de opvang van kinderen met een handicap houdt zij toezicht. Op de laatstgehouden bestuursvergadering was er volledige overeenstemming over het nieuwe management van zowel de dagopvang als het kindertehuis. De salarissen van de aangestelde managers en van Georgina zijn aangepast op hun nieuwe functies.

De grote groep van jonge kinderen heeft nu nog de grote ruimte waar straks de kinderen met een handicap zullen komen. Deze jongste groep komt later dit jaar in het nieuwe gebouw. De bouw hiervan is wat vertraagd doordat de boomstronken eerst met de hand moeten worden uitgegraven. De bedoeling was dat dit mechanisch zou gebeuren, maar de grote vrachtwagen met de machine kon niet de draai op het terrein maken.

De derde foto laat het onderkomen op dit moment zien, dat gedeelte wordt dus later aangepast voor de kinderen met een handicap. Er komt dan een breed terras, een oprit voor rolstoelen, een gelijkvloerse verbinding met de toiletten, aanpassingen aan de binnenruimte en een afgescheiden speelterrein aan de achterzijde.

95.4Op de vierde foto zien we de altijd opgewekte Georgina met een gedeelte van haar klas. Wanneer je zo’n groepje kinderen ziet dan lijkt het allemaal zo mooi. Maar niet alle kinderen zijn mooi en gezond. Er zijn kinderen die altijd ernstig kijken, misschien door een thuissituatie. Er zijn kinderen die erg arm zijn en alleen maar op de dagopvang eten krijgen en tijdens vakanties maar wat moeten zien te krijgen van anderen. Hieraan denkend doet het steeds weer pijn dat we tijdens de vakanties van de overheid ook onze dagopvang moeten sluiten. En dan zijn er nog de kinderen met lichamelijke afwijkingen die bijzondere zorg vragen en ook krijgen.

95.5Aan de andere kant zijn we dankbaar dat er van de eerste kinderen die alweer bijna 20 jaar geleden werden opgevangen, omdat ze niet naar school gingen maar rondzwierven, de eersten inmiddels al een goede opleiding hebben afgerond of binnenkort zullen afronden, en velen al een gezin hebben.

We hopen dat deze artsen, verpleegkundigen, accountants, universitair geschoolden, ingenieurs, leraren, en al de anderen die op welke wijze ook in hun onderhoud voorzien, hun afkomst niet zullen vergeten. Maar bovenal hopen en bidden we, dat de eenvoudige vertellingen uit Gods Woord en de gebeden bij de dagopening tijdens hun periode op de dagopvang indrukken heeft nagelaten, zodat in hun leven de vruchten openbaar mogen komen en zij Koning Jezus mogen dienen.