PRIJZEN!

Ghana is een duur land geworden, ook voor ons als westerlingen zijn de prijzen hoog. Veel producten zijn duurden dan in Nederland.

In februari 2015 is elektriciteit 80%, diesel en benzine 20% en de belastingen met 15% omhoog gegaan.

Per 1 januari 2016 zijn de prijzen van elektriciteit met 60%, diesel en benzine met 28%, invoerbelasting met 30% en de belastingen met 27% gestegen.

Ten opzichte van januari 2015 is 100 is dus de prijs van elektriciteit nu 288 geworden en die van diesel en benzine in januari 100 is zij nu 154 en dat in 1 jaar terwijl energie prijzen juist omlaag zouden moeten zijn gegaan.

Al deze prijsverhogingen worden natuurlijk doorberekend in de producten en moet uiteindelijk betaald worden door de consument.

In juni dit jaar zullen de belastingen opnieuw worden verhoogd en vooral invoerbelastingen zullen omhoog gaan. Dus ingevoerde producten en dat is bijna alles, want Ghana heeft nagenoeg geen eigen industrie, zijn zeer fors gestegen.

Ghana heeft een eigen cement fabriek en een baal cement kostte GHȼ 20, begin vorig jaar steeg ze naar GHȼ 26 per baal. Echter China begon grote partijen cement in Ghana te dumpen waardoor de prijs onder druk kwam en nu weer GHȼ 21,50 is.

Vandaag zijn de verzekeringen voor auto’s, huizen enz. verhoogd met 500%. Het ziet er naar uit dat nu de verkiezingen in december naderen deze regering nog even zijn zakken verder wil vullen. De 116 bussen van Metro, bussen die rijden rond Accra, zijn opnieuw gespoten met portretten van de president en verkiezingsleuzen, kosten 3,6 miljoen GHȼ. De inflatie bedroeg in december 2015 16,8% en in januari 2016 19%. Desondanks verstrekt ABN-Amro twee miljoenen leningen tegen een rente percentage van 1,95%, de laatste lening over de 12 miljoen euro. Leningen voor gezondheidsprojecten o.a. HIV-Aids, kanker enz. prima natuurlijk, maar de bevolking is overtuigd dat minimaal 40% aan de strijkstok blijft hangen van de overheid.

Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen voor onze stichting.

De gesprekken verlopen tot op heden naar wens en we hopen dat onze voorstellen tot een aantal verbeteringen zullen leiden. In elk geval is het begin er.

36.1Op 20 augustus 2015 bezochten we met de weeskinderen de waterzuiveringsinstallatie in Sunyani. De organisatie is onder de indruk geraakt van de weeskinderen die zeer goede vragen stelden en van het werk dat hier gedaan wordt door de organisatie. Rond de jaarwisseling zijn er geschenken in het weeshuis voor de kinderen ontvangen. Verder is aangeboden dat zij gratis de 4 polytanks voor de watervoorziening schoon gaan maken en de filtering bij zal houden. Gisteren is aan de directeur de problemen met de pompen voorgelegd, overigens hebben wij sinds vanmiddag weer waterdruk. Er zijn voorstellen aangegeven om de situatie te verbeteren en een ingenieur gaat het uitwerken. De waterzuiveringsinstallatie ligt naast de rivier die voor het water zorgt en waar hele grote vissen in zitten, zie foto. Wij eten vanavond ook vis, maar dat is gebakken makreel.

36.2