ALWEER HET EIND VAN DE EERSTE MAAND

Gisteren was het alweer de laatste dag van de 1e maand van 2016. Wat gaat de tijd toch snel. Het was een rustige zondag. We hadden ons bijna verslapen want om 9 uur moesten we al klaar zitten om naar de kerkdienst in Woerden te luisteren.

Het was deze zondagmorgen Heilig Avondmaal en de dominee preekte over het vervolg van de bloedvloeiende vrouw naar aanleiding van Markus 5 : 21-34.

Vorige week zondag werd er in de voorbereiding gepreekt over vers 27 “Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren en raakte Zijn kleed aan.

Het thema was: De bloedvloeiende vrouw: 1) Haar ziekte 2) Haar geneesmiddelen en 3) Haar Geneesheer.

24.1

Deze zondag 31 januari was de tekst Markus 5: 29: “En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was”. Het thema was: Een stille ruil: 1) Eén gereinigd 2) Eén verontreinigd.

24.2

Om 17.30 uur zaten we klaar om naar de nabetrachting te luisteren. De tekst was Markus 5 vers 32-33: “En Hij zag rondom, om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor Hem neder en zeide Hem al de waarheid.” Het thema was: Jezus’ ogen: 1) Die zoeken 2) Die vinden 3) Die bemoedigen.

24.3