AFSLUITING VAN 20 JAAR GHANA!

In 1996 ging ik voor het eerst naar Ghana. Ons eerste bezoek was voor DRTS, het Deputaatschap Bijbelverspreiding van de Gereformeerde Gemeenten. Al vrij snel na het eerste bezoek begonnen we ook met andere activiteiten in Ghana, o.a. het bouwen van scholen op diverse plaatsen in Ghana en in samenwerking met financiers.

Maar al spoedig begonnen mijn vrouw en ik eigen activiteiten door het contact met Solomon Boateng in Nsoatre. Eind 2004 brachten we onze privéactiviteiten onder in een stichting. Deze stichting werd in 2010: Kinderhulp Ghana. Voorzitter werd Leo Nieuwenhuis, Hans Voortman werd penningmeester en ik werd secretaris en coördinator met Ghana, Geert van den Berg werd algemeen bestuurslid. Met elkaar hebben we de afgelopen 6 jaren het werk van de stichting mogen voortzetten.

Gezien mijn leeftijd begon het werk echter de laatste tijd te veel te worden. In een gesprek in Nsoatre op 16 maart met zoon Johan, dochter Ria en echtgenote Tiny werd mij geadviseerd om het werk over te gaan dragen zodat we DV nog wel naar Ghana kunnen gaan, maar dan op vakantie en zonder de stress van gesprekken en het organiseren van allerlei zaken.

Eind vorig jaar werd mij ook gevraagd om zitting te nemen in het lokale bestuur in Ghana van ‘Heart for Children Foundation’ waarin ook vertegenwoordigers van lokale overheid, kerk en onderwijs zitting hebben. Inmiddels is binnen onze familie afgesproken dat Johan zitting in lokale stichtingsbestuur zou nemen. Johan is vanaf het begin van onze contacten met Solomon Boateng zijdelings betrokken geweest bij het werk daar en kent de mensen en de projecten.

Tijdens de bestuursvergadering van ‘Kinderhulp’ op 13 april is na overleg besloten dat Johan mijn werkzaamheden als projectcoördinator zou overnemen. Tijdens de bestuursvergadering van 15 juni 2016 heb ik mij officieel teruggetrokken en heeft Johan zitting genomen in het bestuur van ‘Kinderhulp Ghana’. Hij heeft inmiddels de contacten in Ghana van mij overgenomen en zal het werk en de projecten aansturen. Vanaf de zijlijn blijf ik zolang het mogelijk en nodig is Johan en het bestuur adviseren en ondersteunen.

117.1

Door de informele contacten die ik heb hopen we u op de hoogte te blijven houden van de ontwikkelingen in het gebied.