ZONDAG!

Na het ontbijt zaten we om 9 uur weer samen met Nienke en Joanne klaar om naar de kerkdienst in Woerden te luisteren.

Om 8 uur was de dienst in de kerk naast ons begonnen. Het was de eerste zondag van de maand, dus was het Avondmaal Zondag. In heel veel landen wordt in kerken op de eerste zondag van de maand het Heilig Avondmaal bediend. Het werd dus een lange dienst in deze Presbyteriaanse kerk, na vijf uur om 13.00 uur was de dienst afgelopen. Een half uur daarvoor waren Joanne en Nienke terug gegaan naar het gastenverblijf. We hadden na de dienst vanuit Woerden nog gezellig met elkaar anderhalf uur na zitten praten. Tiny en ik vinden het erg fijn en gezellig zo, we zijn anders op zondag meestal maar samen.

Deze morgen was het leesdienst, br. Cromwijk las een preek van ds. C. Harinck,

Thema: De Boom des Levens: 1. De verdrijving van de boom des levens 2. De terugkeer tot de Boom des levens. Gelezen werd: Genesis 3:16-24 en Openbaring 22:1-5 .

Op de website had br. Cromwijk een citaat van ds. H. F. Kohlbrugge geplaatst die ik graag overneem:

“Wie nu gevoelt, dat hij het oude paradijs heeft verloren, die krijgt een nieuw. De schepping der genade Gods gaat voorwaarts en voert met zich mee nieuw licht, nieuwe kennis, nieuwe kracht, nieuwe moed, nieuw geloof, nieuwe genade, vernieuwde vrede, vernieuwde vergiffenis van zonde”

De dames kwamen opnieuw voor de avonddienst. Ds. W. A. Zondag hield deze avond zoals hij het uitdrukte een voorbereiding op de Heilige Doop die volgende week zondagmorgen D.V. wordt gehouden. Deze avond was H.C. Zondag 26 aan de beurt van behandeling.

Het thema was Christus en de Heilige Doop:

1. Gewassen in Zijn bloed

2. Geheiligd door Zijn Geest

3. Gefundeerd op Zijn beloften.

Na de dienst waren we opnieuw een tijdje gezellig bij elkaar, terwijl we eerst thee of limonade dronken kwam Tiny nog met een ijsje die ze zaterdag gemaakt had van bananen, sinaasappelsap en vanille ijs.

Ook ds. Zondag had weer een mooi citaat op de website vermeld, het citaat van Arnoldus van Rotterdam willen ik graag als afsluiting van dit stukje opnemen:

“Iemand die leert dat hij inwendig gedoopt moet zijn, moet leren zijn eigen onreinheid steeds meer te kennen, zich daarover verootmoedigen en zich wassen in tranen van berouw en boetvaardigheid”.