Zondag 9 augustus:

Om zes uur waren de meiden al met de ontbijttafel bezig. Sara zei zaterdagavond: ik moet er vroeg uit want ik moet om half negen in het oude kerkje zijn want ik moet de Bijbellezing doen in de jeugddienst. Ik begrijp dat niet helemaal want de begintijd is half tien, maar ze zal willen oefenen. Afin ik vertelde: dat komt goed uit want onze kerk begint om 8.00 uur dat is 10.00 uur Woerdense tijd. Maar zes uur was toch wel erg vroeg.

Maar ja je bent toch wakker, dus om half zeven er uit en douchen en scheren. Om zeven uur dus de eieren koken, buiten stond de tafel inclusief een pot thee al een uur klaar. Ja buiten want tot donker zijn we van de morgen tot de avond buiten op ons terras, maar ik begrijp dat het ook in Nederland kan en in sommige landen is het in Europa begrijpen we zelfs tropisch warm.

Dus om 8.00 zaten we buiten naar ds. J.W. Verweij te luisteren in een preek over Jozef. Toch wel fijn dat internet zo goed werkt. Naar aanleiding van de tekst Gen. 39 : 1 t/m 6 met als thema “Jozef door de HEERE gezegend”. De dominee hield zich aan de gebruikelijke 3 punten: 1e Jozef als vreemdeling bij Potifar. 2e Jozef uit genade gezegend. 3e Jozef uit genade gesteld tot een zegen. Na het amen om iets na half tien hoorden we het kerkkoor zingend naar de kerk lopen naast onze woning. De dienst was niet zo luidruchtig als anders want de geluidsinstallatie is kapot. Nu konden we horen dat er best wel mooi wordt gezongen. Gewoonlijk was het door de geluidsinstallatie geen gehoor. Wij dronken intussen onze koffie met de door Tiny gebakken cake.

Om half één kwamen de kinderen uit zondagsschool en jeugddienst. Dus 16 kinderen zaten of stonden op het terras in afwachting van hun beker chocolademelk met een plak cake.

Toen werd het alweer zo’n beetje tijd voor onze soep met brood want in Woerden begon de kerk om 4 uur en dus 2 uur bij ons.

Naar aanleiding van HC. Zondag 44 en Rom. 7:22 tot het eind van het hoofdstuk had ds. Verweij een preek over het 10e gebod in 3 punten: 1e Het wijst ons op de lust tot de ongehoorzaamheid. 2e Het wijst ons op de lust tot de nieuwe gehoorzaamheid. 3e Het wijst ons op het nut van de wetsprediking.

9 augustus 

Een uurtje na afloop van de dienst valt de internetverbinding uit.

Verder was het een rustige dag zonder bijzonderheden.