Zaterdag 8 augustus:

8 augustus 1Al voor het ontbijt werden we geroepen of we foto’s wilden maken. De zandhoop waaronder hout lag te smeulen voor het houtskoolbranden was open gemaakt. Twee zakken met brokken houtskool was de oogst. Op de eerste foto zie je de open zandberg waar de brokken uit worden geharkt. De tweede foto laat wat van de mooie brokken houtskool zien. Op de derde foto zie je het maken van een nieuwe hoop hout van grote stukken boom die nog niet lang genoeg hadden gesmeuld. De hoop wordt daarna afgedekt met zand en aangestoken en zo moet het dan nog wel een weekje smeulen. Uit de hoop met afgedekt hout mag alleen rook komen en geen vuur. Vuur moet direct afgedekt worden met zand.8 augustus 2

Om half tien zijn 5 van de oudste jongens alweer druk bezig om ons huis aan de buitenkant af te boenen , tenminste de onderste laag. Door regen wordt de muur erg vuil door het zand van de tuin. Om 10 uur is het koffietijd en drinken George, Clement, Benson, Prince en Gideon samen met Sara en Martha een beker Milo. Milo een soort chocolademelk waar ze erg gek op zijn. Ze hadden de keus tussen Milo of limonade maar ze wilden allemaal Milo. Wanneer men hier warm drinken heeft dan lepelt men het op met een theelepeltje, dus het duurt wel een 25 minuten voor een beker leeg is.

 8 augustus 1Als bestuur van Kinderhulp hadden we besloten dat van het sponsorgeld/jaar van €660,– (12×55) er €10,– bestemd is voor een cadeautje voor het kind. We hebben dit besloten om ongelijkheid te voorkomen, het is dus niet meer de bedoeling om cadeautjes mee te nemen of dat sponsors iets opsturen. Natuurlijk is een kaart altijd welkom en kan er ook een kaart of brief aan ons worden meegegeven tijdens ons jaarlijks bezoek. Solo had van de penningmeester opdracht gekregen om ons 16x 40 cedis te geven. De koers is nu precies 4voor1. Solo is erg enthousiast over dit systeem. Wij besluiten dat de oudste kinderen zelf iets mogen kopen en 40 cedis is best een flink bedrag in Ghana. De jongere kinderen Amanda, Lisa, Sara, Benjamin en Stephen zullen door Tiny worden meegenomen om iets te kopen.

Het was heerlijk weer deze zaterdag, het zonnetje schijnt en het is 25 graden. We hadden onze kleren buiten gehangen want alles was een beetje klam.

Sara was meel wezen kopen voor een cake. Tiny leerde de meiden hoe ze een cake kunnen bakken. Zondag hebben we dus cake bij de koffie.

Na de lunch hebben we een gesprek met de aannemer. We bedanken hem voor hetgeen hij zelf heeft gedaan voor de Senior High School. Gebleken is namelijk dat niet de weg voor het schoolterrein de scheiding van ons grondgebied is. Aan de overzijde van die weg ligt nog een zeer dicht begroeide groenstrook die er ook bij hoort. De aannemer heeft op zijn kosten een weg aangelegd op zijn kosten rondom dit gebied en bovendien een rechtstreekse weg van de ingang naar de hoofdweg tussen Sunyani en Nsoatre. Natuurlijk zijn het zandwegen maar dat is alles hier. De bevolking is met deze nieuwe ontsluitingswegen heel blij. Daarnaast heeft hij elektriciteit naar het project gebracht op een bijzondere manier en veel meer dan in onze opdracht zit. Hij heeft zeer hoge en kostbare palen gebruikt zoals ik ze nog niet eerder had gezien in deze omgeving en hij heeft het verder door laten lopen dan het verste gebouw van de school. De omwonenden kunnen nu op dit net aansluiten zodat ze ook elektriciteit hebben.

We delen hem mee dat het tweede schoolgebouw met schoolbanken en het administratiegebouw is goedgekeurd.

Verder bespreken we een aantal toekomstige projecten waarover principe beslissingen zijn genomen door het bestuur en die hij moet uitwerken en met prijzen komen.

In de tussentijd van onze bespreking is Tiny met de meiden op kraambezoek naar Juliet, de medewerkster van het weeshuis. Juliet heeft nu 3 maanden verlof. Haar plaats in het weeshuis is ingenomen door Naomi, ook een zeer goede kracht en bereidster van de maaltijden voor de weeskinderen. Juliet hoopt volgende week met de baby op visite te komen.

Dan komt de moeder van Solo even op bezoek. Bezoeken duren nooit lang, het is meestal even groeten en een paar minuten beleefdheden uitwisselen. Ze is erg blij dat Solo zo opknapt en bedankt Tiny voor de medicijnen die ze voor hem heeft meegenomen.

Vervolgens gaat Tiny met armen vol kleding, die ze had meegenomen, naar het weeshuis. Het wordt passen en meten wie welk stuk kleding het beste past.

8 augustus 4Lucy is om 15.00 uur gekomen en er werd begonnen met de maaltijd: Rijst ballen met pindasoep en in die soep gekookte kip. Heerlijk! Ook voor de zondag werd alvast de kippensoep gemaakt.

Na de avondmaaltijd komt Regina nog even langs met Christian en Tina. Daarna wonen we de avondsluiting in het weeshuis bij.

Zondag begint de nieuwe week alweer en we hopen nu we zo’n goede internet verbinding hebben naar de kerkdienst in Woerden te kunnen luisteren.