Zondag 23 augustus:

Zondag’s in Nederland zijn we gewend twee maal naar de kerk te gaan en soms is er ook nog een keer kerk op een doordeweekse avond. Hier in Ghana zit je de hele week rondom in de kerkdiensten of evangelisatieactiviteiten. Elke avond is er achter ons huis wel een dienst aan de gang in één van de schoollokalen en dat gaat niet zo zachtjes. Of er is een charismatisch groepje al schreeuwend bezig rondjes te lopen op het sportveld pal achter onze woning, althans zo komt het bij ons over. De geluiden die ze voortbrengen zal wel tongentaal voor moeten stellen, tenminste het is het steeds weer herhalen van dezelfde onverstaanbare geluiden. Meestal zijn we al naar bed en vallen in slaap met rondom nog het geluid van diensten die aan de gang zijn. Vrijdag, op marktdag, staat er iemand uren lang met een geluidsinstallatie op de markt keihard te evangeliseren. Vrijdagavond was er zingen en bidden in de Presbyteriaanse kerk naast onze woning. Het was de bedoeling om tot zaterdagmorgen 8 uur door te gaan. Lucy, onze hulp, heeft de dominee gebeld en gezegd: dit kunt u niet maken, oma en opa kunnen zo niet slapen. De dominee heeft er toen een eind aan gemaakt.

Dinsdag krijgt de Gereformeerde Gemeente weer een eigen predikant. Deze zondag preken de twee voorgaande predikanten. Deze zondagmorgen ds. J. Driessen en wat is het dan een zegen wanneer de internet verbinding goed is. Daarom zaten we deze morgen al om 8.00 uur te luisteren naar de preek naar aanleiding van Jeremia 31 : 3 “De HEERE is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.”

Jeremia’s prediking van Gods liefde die: 1e Van verre verschijnt. 2e Van eeuwigheid is. 3e Met goedertierenheid trekt.

23 augustus

Tijdens de jeugddienst in het oude kleine kerkje welke ook op het terrein van de Presbyterianen staat, moest George vanmorgen een Bijbelstudie houden. We hadden ze zaterdag laten weten dat ze aan alle jongeren na deze jeugddienst een exemplaar van “Teach all Nations” stories from 2000 years Church History mochten geven. Om 12.00 kwam George met Clements en nog een jongeman de dozen ophalen, ze moesten 2 maal lopen want het waren 6 loeizware dozen. Totaal 108 stuks zijn er uitgereikt. Het boek wordt ook behandeld tijdens de avondsluiting in het weeshuis. We vinden het wel een beetje moeilijk voor de jongere kinderen, maar Seth licht het heel goed toe en ze doen twee avonden over een hoofdstuk.

In de avonddienst ging ds. W. Harinck voor, het was een doopdienst waarin ook zijn twee kleinkinderen, een tweeling dus, werden gedoopt. In de fijne dooptoespraak aan ouders en gemeente haalde dominee Jeremia 31 : 17 aan: “Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE”. Een opmerking tijdens de toespraak was: “Ik las van een wetenschapper die verwachtte dat kinderen die nu geboren werden een levensverwachting hebben van 100 jaar. Ik heb hier over nagedacht, wat een platte opmerking is dat, je zal maar geboren worden in Angola of Zambia” aldus ds. Harinck. Dit is een andere verwachting dan waarover Jeremia spreekt. Ik moest denken aan zaterdagmiddag; de baby van Juliet was nog geen 2 maanden. Wat is de wetenschap dan toch gefocust op onze westerse verdorven maatschappij.

Ds. preekte naar aanleiding van de 3e zendbrief van Johannes vers 4: “Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.” De grootste oudervreugde: 1e De waarheid waarin. 2e De wandel waardoor. 3e De vreugde daarover.

Na de avondsluiting in het weeshuis was er voor alle kinderen een plakje van de zaterdag door oma gebakken cake.