Vrijdag 7 augustus:

Het was een drukke dag met veel zaken om over na te denken. We zullen de gesprekken en conclusies nog in een rapportage vast moeten leggen. zaterdag en volgende week zijn er nog diverse besprekingen gepland. In de blog kunnen we natuurlijk niet op de besprekingen ingaan.

We waren weer bijtijds op vanmorgen en na het ontbijt hadden we onze eerste bespreking met Solo de directeur van de lokale organisatie. We hadden een diepgaand verhelderend gesprek en we zijn positief gestemd.

Vervolgens kwamen de medewerkers allemaal op visite om ons te groeten. Het was gezellig en ik heb ze gezegd dat ik volgende week nog druk ben maar daarna is iedereen welkom om eens op visite te komen.

De dames en heren waren er nog toen de dominee al kwam voor de volgende bespreking. Eerst bespraken we de doop van de volgende groep weeskinderen volgende week zondag. Daarna werd er uitvoerig gesproken over de voorbereiding, opstart en de opening van de Senior High School. Het is me gebleken dat er veel voorbereidend werk is gedaan. Met diverse scholen en organisaties is er overleg geweest ook over de bemensing. Men heeft er alle vertrouwen in om medio september te kunnen starten met landbouw en economie. Het geheel moet zeer voorzichtig en diplomatiek worden aangepakt. Dit heeft te maken met de eisen van IMF.

7 augustus 1

Ghana staat onder zware druk van het IMF. In de publieke sector mag niemand worden aangenomen, sterker het aantal moet worden teruggebracht. Er zijn grote consequenties op allerlei terreinen en niet alleen op onderwijs gebied. Een voorbeeld: artsen werken niet meer en men laat de mensen in de ziekenhuizen gewoon sterven. Ruim anderhalf jaar terug zijn er tussen de overheid en de medici afspraken gemaakt, onder druk van het IMF mag dit niet worden uitgevoerd. Het gevolg is dat de artsen het werk hebben neergelegd. Officieel kan geen nieuw onderwijs personeel meer worden aangenomen maar door allerlei manoeuvres is er nog wel het een en ander te regelen.

Vervolgens hadden we een gesprek met Lucy over haar functioneren in de dagopvang. Van Solo had ik al vernomen dat ze in alle klassen zo nodig invalt en dat uitstekend doet. Ze vertelde zich prettig te voelen met het werk en nog geen plannen had om het onderwijs in te gaan. Lucy behaalde vorig jaar haar diploma. Ze vertelde dat ze door het slechte functioneren van de overheid nog steeds haar diploma niet had ontvangen en dus ook niet zou kunnen solliciteren bovendien mag er toch niemand worden aangenomen. Wanneer Seth kan worden aangesteld als onderwijzer in de basisschool, zal Lucy zijn plaats innemen aangezien zij als enige volledig bevoegd is.

Aansluiten nog een kort gesprek met Solo over een aantal zaken. De onderwijzeres van Lisa is naar Solo gekomen om te vertellen dat Lisa absoluut geen Boateng (de familienaam van Solo) wil heten. Lisa vindt ze prachtig maar ze wil verder genoemd worden naar de vrouwelijke arts uit Kumasi die zelf ook erg op Lisa is. Dus besluit ik dat ze voortaan Lisa Hannah Yeboah heet en dat die naam ook op haar doopcertificaat moet komen volgende week zondag. De arts heet Hannah Yeboah.

7 augustus 2Als afsluiting van deze dag brengen Tiny en ik een bezoek aan het bouwterrein van de Senior High School. Waarvan in deze blog enkele foto’s. Er moet nog heel wat gebeuren en ik denk niet dat de aankleding van het terrein op tijd gereed zal zijn.

7 augustus 3

 

 

Met betrekking tot het bereiden van de avondmaaltijd hebben we het besluit genomen om Lucy toch maar weer in te schakelen. Het blijkt toch een probleem te zijn voor de meiden en Tiny was er veel te druk mee zodat van een relaxte periode en meer aandacht voor de weeskinderen niets terecht zou komen. Dus vanaf ’s middags 3 uur is Lucy weer bij ons tot na de avondmaaltijd. Zodoende hadden we weer een heerlijke maaltijd met ampesi, yam en gebakken vis.