STORM!

Terwijl Tiny en Johan zaterdagavond naar de kinderen liepen voor de Bijbelstudie en de avondsluiting stak er plotseling een harde wind op en werd de lucht geel van het zand. Ze waren net bij de kinderen toen er een enorme stortbui losbarstte met rukwinden. We haalden snel de kussens van de stoelen sloten de ramen en bleven binnen voor het natuurgeweld. Tiny en Johan bleven bij de Bijbelstudie, daar waren ook Nienke en Joanne. Ze moesten daar een tijd blijven tot het natuurgeweld voorbij was. Dus deze avond werd er extra lang gezongen. Wij waren bezorgd dat er daken de lucht in zouden gaan, dat was de vorige avond in Techniman gebeurd. Gelukkig bleef de schade beperkt tot een boom die omwaaide.

De nacht en de zondag was het weer rustig, de natuur was lekker opgefrist. Tegen negen uur kwamen Nienke en Joanne en gezamenlijk hebben we naar de kerkdienst in Woerden geluisterd. Ds. Zondag sprak op deze eerste lijdenszondag naar aanleiding van: Jesaja 52 vers 13 – 15 “Zie, Mijn Knecht zal verstandiglijk handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over U ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen;

Alzo zal Hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over Hem toehouden; want denwelken het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welke het niet gehoord hebben, die zullenhet verstaan.”

Thema: Het werk van de Knecht des Heeren 1. zal voorspoedig zijn (vers 13) 2. zal vernederen (vers 14) 3. zal vrucht dragen (vers 15) Na de dienst bleven we nog even bij elkaar.

Tegen half zes kwamen de dames opnieuw en deze keer was ook Francien meegekomen. Het groepje wordt steeds groter. Opnieuw mochten we weer naar ds. Zondag luisteren n.a.v. de catechismuspreek over zondag 25: Thema: Hoe het geloof tot stand komt 1. door de Heilige Geest 2. onder de Woordverkondiging 3. onder de sacramenten

Evenals vorige week geven wij het citaat weer, deze maal is die uit de Kleine Westminster Catechismus (1647), vraag en antwoord 90:

“Opdat het Woord toegepast kan worden tot zaligheid, moeten we ons goed voorbereiden en er biddend, ijverig en aandachtig naar luisteren. We moeten het Woord in geloof en liefde ontvangen, het bewaren in ons hart en in praktijk brengen in ons leven”.

Na afloop van de dienst zijn we nog gezellig twee uurtjes bij elkaar gebleven in onze huiskamer. Toen was deze zondag ook weer voorbijen en konden we terugzien op een goede rustige zondag, waarin we een goede ongestoorde internet ontvangst hadden en dat is in Ghana niet vanzelfsprekend met uitval van elektriciteit of internet.