DE OPENING!

Vandaag was het dan zover: De opening het nieuwe gebouw met klas 1 en de eetzaal. Al vroeg waren er deze ochtend activiteiten. Basisscholieren kwamen met 100 stoelen uit de kerk die in de oude eetzaal werden gezet. De klassen 2a en b en 3a en b zouden hier hun bord pap ontvangen, terwijl de kinderen van klas 1 hun bord pap in klas 2a en b kregen. Om half tien waren de door Solo uitgenodigde personen aanwezig en kon het programma beginnen.

Johan hield een openingstoespraak en heette iedereen hartelijk welkom. Alle kinderen waren ook aanwezig, inclusief de kinderen met een handicap. De kinderen vonden het allemaal geweldig.

Vervolgens hield de district predikant van de Presbyteriaanse kerk van Nsoatre een korte overdenking, en werden door anderen enkele Bijbelteksten opgelezen. Hierna sprak de dominee een gebed uit.

Toen was het de beurt van Tiny om het lint door te knippen. Er waren twee kinderen van de dagopvang in traditionele dracht met een kussentje met daarop de schaar. De medewerksters hadden vorige week al aangegeven dat oma het lint moest doorknippen. Er dreigde even iets mis te gaan toen de dominee en twee ouderlingen naar voren kwamen en de dominee de schaar pakten. Kennelijk hadden ze geen instructies ontvangen over de procedure. Door kordaat ingrijpen van Johan, die zijn moeder naar voren haalde, kon Tiny het lint doorknippen maar de dominee vond dat hij toch maar haar hand moest vasthouden.

Nu moest de deur naar het klaslokaal nog worden ontgrendelt, Tiny deed het slot open en opende de dubbele deuren. Nu konden alle belangstellende naar binnen en klaslokaal en eetzaal bewonderen. Ook de kinderen mochten naar binnen de kleintjes namen plaats in hun nieuwe klaslokaal en de andere kinderen mochten plaatsnemen in de nieuwe eetzaal.

 

We maakten in de klas nog even een foto van moeder en zoon met de twee kinderen in de kleding voor dit soort gelegenheden. We hadden kinderen met deze leuke kleding aan al eerder meegemaakt bij een vorige opening. Die vond toen in de kerk plaats en een hele groep kinderen hadden deze kleding aan en zongen en deden kleine uitbeeldingen van situaties uit het dagelijkse leven.

 

Na een tijdje moesten de kinderen uit de eetzaal weer naar hun klaslokaal en dat vonden ze niet leuk. Ze moesten nog tot 12.00 uur wachten en dan zouden ze een lunch krijgen, maar daarover in het volgende stukje.