RENOVATIONS!

Woensdag (Dankdag) 5 november 2014

Vanmorgen mochten we naar een Dankdag preek luisteren van 3 november 2010, door ds. J.S. van der Net, naar aanleiding van Markus 12 vers 41 – 44, met als thema “Niet tellen maar wegen“.

Vandaag is de staking voorbij en daar zijn we heel dankbaar voor. Zeven groepen staakten, dus niet alleen onderwijs maar ook artsen, verplegend personeel enz. Gelukkig hebben de klinieken waar we als stichting een band mee hebben niet meegedaan.

Rondkijkend op het grote terrein rondom ons met de diverse scholen is er veel om dankbaar voor te zijn. Daarom nu iets over de renovaties en nieuwbouw die hier op het grote terrein met kerk en scholen buiten ons terrein hebben plaatsgevonden.

Bezoekers die nu het terrein bezoeken zullen zich geen idee kunnen vormen hoe het was toen Tiny en ik hier mochten beginnen. Nadat de dagopvang voor kansarme kinderen zijn vorm had gekregen op het eigen ommuurde terrein. Werd in 2004 begonnen aan het verdere onderwijs.

31 PICT8725Er zijn 5 basisscholen op het terrein en 3 Junior High scholen. De situatie op 1 november 2004 vindt u op deze foto. Zelfs de schooluniformen waren toen nog in het hele land op alle scholen hetzelfde, bruin en geel zoals op de foto. Voor deze houten opstallen en nog erger is de tweeverdiepingen school in de plaats gekomen, zie foto, hierin zijn dus twee basisscholen ondergebracht.

31 IMG_9044

De overige drie basisscholen zijn gerenoveerd door de stichting. Er is door de stichting een nieuwe Junior High gebouwd en er is een Junior High gerenoveerd, zie foto. Aan de renovatie van de derde Junior High wordt nog gewerkt. Wanneer dit voltooid is, zijn alle scholen op dit terrein op niveau.

31

Op 24 september van dit jaar ontvingen we een “Appeal for assistance” van de Nsoatre Methodist Primary School. Hierin werd assistentie gevraagd voor de renovatie van hun school die niet meer geschikt was om onderwijs te geven. Inmiddels hebben ze zelf al een nieuw dak op de school aangebracht zodat de kinderen en onderwijzers weer droog zitten. Er zat namelijk geen dak meer op want die was er afgewaaid. Op 23 oktober zijn we de boel gaan bekijken, zie foto’s.

31 IMG_2889

Wanneer u deze twee foto’s vergelijkt met de voorgaande foto ziet u wat met zo’n renovatie bereikt kan worden. De eerste stap was een verklaring dat de arbeid door de leden van de kerkelijke gemeenschap zelf moet worden uitgevoerd. Deze verklaring ontvingen we op 29 oktober.

31 IMG_2890Gisterenmiddag was er een gesprek. In het gesprek hebben we naar voren gebracht dat wij aan een kostenbegroting zullen werken van de materialen, die is deze week gereed is door onze contractor toegezegd. De afgelopen weken zijn we wijzer geworden en van hun kant moet er een verklaring komen dat er op de eventueel gerenoveerde school niet gestaakt zal worden, getekend door bestuur en leerkrachten. Wanneer daar aan voldaan zal zijn zal er door het bestuur in Nederland een beslissing worden genomen. Een toezegging kan dus niet gedaan worden, wel hebben we de noodzaak gezien en aangezien zij als enige een brief hebben gezonden is er een goede kans dat het verzoek gehonoreerd zal worden.

Het sluitstuk van het onderwijs moet de te bouwen Senior High School worden. Maar die wordt gebouwd op een geheel nieuw terrein aan de buitenkant van Nsoatre. We hopen dat de exploitatie van dit enorme terrein, welke eigendom is van de stichting, ook een impuls zal zijn voor de ontwikkeling van de omgeving. We zien nu al dat langs de weg er naar toe flinke huizen worden gebouwd. Volgens Solo veelal door mensen die in het buitenland wonen maar uit Nsoatre komen. Het is de cultuur van de bevolking om toch een stekje te hebben in de plaats waar je vandaan komt.

31 IMG_3364

Er wordt druk gegraven voor de fundatie van het eerste schoolgebouw maar het valt tegen, de ondergrond is rots. Nu is dat natuurlijk prima, want beter op de rotsen gebouwd dan op het zand leert ons Gods Woord. Ze verwachten nog deze week de betonlaag te kunnen leggen waarop de fundatie wordt gebouwd. De fundatie wordt altijd opgetrokken van grotere en zwaardere blokken dan de muren. Deze blokken liggen al klaar. Wanneer het fundament is gemetseld gaat men beginnen aan het blokken maken voor de muren. Dat gebeurt op het bouwterrein. Intussen kan het fundament goed uitharden. Daarna wordt de ruimte tussen de fundatiemuren weer volgegooid met zand, terwijl de verse bouwblokken uitharden, en kan boven op de fundaties begonnen worden met het metselen van de muren. De twee grote bomen bij de rechtse kopkant van het gebouw kunnen gehandhaafd blijven. Dat is heel fijn want het zijn bomen die het hele jaar groen blijven.