SOLO’S OPA!

Toen we op zondag 5 februari een kraambezoek aflegden bij de manager van het kindertehuis Juliet, kwamen we er na 20 jaar achter dat Solo nog een opa had. We konden zijn keurige huis zien vanaf de woning van Juliet en dus bezochten we Solo’s opa. Nooit hadden we over hem gehoord of hem gezien. Ook bij het huwelijk van Solo was hij niet aanwezig. In Ghana liggen dat soort familie verbanden kennelijk toch anders als bij ons.


De opa was de vader van zijn moeder, maar zijn oma van moeders zijde woont bij zijn moeder en deze vitale vrouw kennen we goed. Een jongere vrouw zorgde voor deze opa, volgens Solo, een meer dan 100 jaar oude man.

Afgelopen dinsdagochtend is hij overleden, we hebben Solo en zijn moeder gecondoleerd en plaatsen hierbij een recente foto van Solo met zijn opa.

VERJAARDAG SARA (SAARTJE)

29.1

Sara (Saartje) Oforiwaa                             

Geboren 4 februari 2006, opgenomen in het weeshuis 21 maart 2011

29.2De ouders van Sara zijn Yaw Asuama Gyamfi en Ama Yeboaa. Sara heeft een broer en een zuster, Sara is de jongste.

In 2000 vertrokken de ouders naar Accra in de hoop daar een beter leven te zullen hebben. Haar vader vond werk als beveiliger bij een bedrijf en de moeder ging brood verkopen.

De vader ging in januari 2007 naar Nsoatre voor familiebezoek. Hij raakte onderweg betrokken bij een fataal ongeluk die uitliep op zijn dood. Zijn dood was een grote schok voor moeder en de kinderen.

Na zijn dood deed moeder haar best om met de broodverkoop in het levensonderhoud van het gezin te voorzien.

In december 2007 werd bij Sara’s moeder kanker geconstateerd. Ze kon zich niet veroorloven om de voorgeschreven medicijnen te kopen. Ze moest het opgeven.

Toen de toestand kritiek begon te worden en ze niet meer kon werken, probeerden het broertje en zusje geld bij elkaar te sprokkelen. Ze verkochten zakjes water, om eten te kunnen kopen.

In augustus 2008 stierf Sara’s moeder. Een vriendin van de moeder, waarmee ze had samengewerkt, heeft de drie kinderen naar hun oma in Nsoatre gebracht. Het was niet gemakkelijk voor de grootmoeder, ze was oud en had geen inkomen. Na schooltijd moesten Sara’s broer en zus zakjes water verkopen om zo wat geld voor eten bij elkaar te sprokkelen.

In november 2010, zag een onderwijzeres van de dagopvang, de kleine Sara, nog geen vijf jaar oud, zakjes water langs de weg verkopen. Zij voelde zich bij het zien hiervan ongelukkig en rapporteerde dit aan Kinderhulp. Nadat een en ander gecontroleerd was, werd besloten om Sara op te nemen in het weeshuis.

29.3

2015, 9 jaar, Primary School klas 2.

Saartje houdt van kletsen, knuffelen en samen spelletjes doen vindt Saartje erg gezellig. Saartje houdt van veel gezelligheid en lacht veel. Voor haar leeftijd spreekt Saartje goed Engels dus kun je een goed gesprek met haar voeren.

Saartje houdt ervan om op de voorgrond te zijn met al haar verhalen en haar humor. Maar Saartje kan ook goed en lang alleen spelen. Wanneer Saartje over haar school praat doet zij dit met veel enthousiasme. Ze praat dan veel over de school, de leraren en de lesstof. Saartje is gemotiveerd voor school. Maar Saartje kan ook momenten hebben dat zij echt ergens mee zit. Hier praat zij niet over maar laat dit wel zien.

Saartje wil graag winnen met spelletjes en baalt er zichtbaar van als zij verliest met een spel.

Saartje is een echt ‘meisje-meisje’ en houdt ervan om echte meisjes dingen te doen. Het is een leuk en heel gezellig meisje waar je gezellig mee kunt kletsen!

RENOVATIONS!

Woensdag (Dankdag) 5 november 2014

Vanmorgen mochten we naar een Dankdag preek luisteren van 3 november 2010, door ds. J.S. van der Net, naar aanleiding van Markus 12 vers 41 – 44, met als thema “Niet tellen maar wegen“.

Vandaag is de staking voorbij en daar zijn we heel dankbaar voor. Zeven groepen staakten, dus niet alleen onderwijs maar ook artsen, verplegend personeel enz. Gelukkig hebben de klinieken waar we als stichting een band mee hebben niet meegedaan.

Rondkijkend op het grote terrein rondom ons met de diverse scholen is er veel om dankbaar voor te zijn. Daarom nu iets over de renovaties en nieuwbouw die hier op het grote terrein met kerk en scholen buiten ons terrein hebben plaatsgevonden.

Bezoekers die nu het terrein bezoeken zullen zich geen idee kunnen vormen hoe het was toen Tiny en ik hier mochten beginnen. Nadat de dagopvang voor kansarme kinderen zijn vorm had gekregen op het eigen ommuurde terrein. Werd in 2004 begonnen aan het verdere onderwijs.

31 PICT8725Er zijn 5 basisscholen op het terrein en 3 Junior High scholen. De situatie op 1 november 2004 vindt u op deze foto. Zelfs de schooluniformen waren toen nog in het hele land op alle scholen hetzelfde, bruin en geel zoals op de foto. Voor deze houten opstallen en nog erger is de tweeverdiepingen school in de plaats gekomen, zie foto, hierin zijn dus twee basisscholen ondergebracht.

31 IMG_9044

De overige drie basisscholen zijn gerenoveerd door de stichting. Er is door de stichting een nieuwe Junior High gebouwd en er is een Junior High gerenoveerd, zie foto. Aan de renovatie van de derde Junior High wordt nog gewerkt. Wanneer dit voltooid is, zijn alle scholen op dit terrein op niveau.

31

Op 24 september van dit jaar ontvingen we een “Appeal for assistance” van de Nsoatre Methodist Primary School. Hierin werd assistentie gevraagd voor de renovatie van hun school die niet meer geschikt was om onderwijs te geven. Inmiddels hebben ze zelf al een nieuw dak op de school aangebracht zodat de kinderen en onderwijzers weer droog zitten. Er zat namelijk geen dak meer op want die was er afgewaaid. Op 23 oktober zijn we de boel gaan bekijken, zie foto’s.

31 IMG_2889

Wanneer u deze twee foto’s vergelijkt met de voorgaande foto ziet u wat met zo’n renovatie bereikt kan worden. De eerste stap was een verklaring dat de arbeid door de leden van de kerkelijke gemeenschap zelf moet worden uitgevoerd. Deze verklaring ontvingen we op 29 oktober.

31 IMG_2890Gisterenmiddag was er een gesprek. In het gesprek hebben we naar voren gebracht dat wij aan een kostenbegroting zullen werken van de materialen, die is deze week gereed is door onze contractor toegezegd. De afgelopen weken zijn we wijzer geworden en van hun kant moet er een verklaring komen dat er op de eventueel gerenoveerde school niet gestaakt zal worden, getekend door bestuur en leerkrachten. Wanneer daar aan voldaan zal zijn zal er door het bestuur in Nederland een beslissing worden genomen. Een toezegging kan dus niet gedaan worden, wel hebben we de noodzaak gezien en aangezien zij als enige een brief hebben gezonden is er een goede kans dat het verzoek gehonoreerd zal worden.

Het sluitstuk van het onderwijs moet de te bouwen Senior High School worden. Maar die wordt gebouwd op een geheel nieuw terrein aan de buitenkant van Nsoatre. We hopen dat de exploitatie van dit enorme terrein, welke eigendom is van de stichting, ook een impuls zal zijn voor de ontwikkeling van de omgeving. We zien nu al dat langs de weg er naar toe flinke huizen worden gebouwd. Volgens Solo veelal door mensen die in het buitenland wonen maar uit Nsoatre komen. Het is de cultuur van de bevolking om toch een stekje te hebben in de plaats waar je vandaan komt.

31 IMG_3364

Er wordt druk gegraven voor de fundatie van het eerste schoolgebouw maar het valt tegen, de ondergrond is rots. Nu is dat natuurlijk prima, want beter op de rotsen gebouwd dan op het zand leert ons Gods Woord. Ze verwachten nog deze week de betonlaag te kunnen leggen waarop de fundatie wordt gebouwd. De fundatie wordt altijd opgetrokken van grotere en zwaardere blokken dan de muren. Deze blokken liggen al klaar. Wanneer het fundament is gemetseld gaat men beginnen aan het blokken maken voor de muren. Dat gebeurt op het bouwterrein. Intussen kan het fundament goed uitharden. Daarna wordt de ruimte tussen de fundatiemuren weer volgegooid met zand, terwijl de verse bouwblokken uitharden, en kan boven op de fundaties begonnen worden met het metselen van de muren. De twee grote bomen bij de rechtse kopkant van het gebouw kunnen gehandhaafd blijven. Dat is heel fijn want het zijn bomen die het hele jaar groen blijven.

UITGERUST

Na de eerste dag terug in Nederland, gisterenavond vroeg naar bed. Anders gaan we na aankomst eerst een poosje slapen, maar omdat het Biddag was zijn we naar de kerk gegaan. Maar gisterenavond waren we toch te moe en zijn gaan slapen. Deze morgen uitgerust opgestaan tegen achten en dat komt overeen met de tegen zevenen in Ghana en dat was de tijd dat we daar opstonden. Maar er is wel een groot verschil. In Ghana was het dan zo’n 28 graden en werd het in de loop van de dag 36 – 38 graden. Deze morgen, jawel het is 14 maart, keek ik naar buiten en was het weer wit en dat wilde ik nog even laten zien aan de lezers in Ghana. Alle lezers bedankt voor het volgen van ons en DV tot een volgende reis.

IMG_1158