EINDE STAKING?

32 IMG_3405Donderdag 6 november 2014

De staking is voorbij en over het algemeen is het onderwijs personeel naar de scholen gegaan. Maar wat blijkt in het hele land zijn de kinderen weggebleven. Dinsdagavond werd om 18.00uur bekend gemaakt via de radio dat de kinderen weer naar school moesten. In Nsoatre is er via de omroep installatie ook bekendheid aan gegeven. Om 6.00uur woensdagmorgen werd het opnieuw omgeroepen zoals we in bed hoorden. Om 12.00uur gisterenmiddag kwam er opnieuw een oproep via de radio en werd er bij verteld dat er in het hele land maar weinig kinderen waren gekomen. Vandaag zullen er wel meer komen, maar voor dat het goed is doorgedrongen zal wel enkele dagen duren. Dus onze scholen bliezen weer om 13.00uur af in plaats van 13.30uur. Wanneer de headmistress het genoeg vindt belt ze einde schooltijd.

Voor achten begonnen aan mijn eerste inspectie rondje langs de scholen. Toen ik naar de poort liep om ons terrein te verlaten kwam Solo er aan om te zeggen dat de kinderen komen. Helaas heb ik hem bij terugkomst een ander beeld voor moeten houden.

32 IMG_3401

Onze beide scholen zijn keurig op tijd begonnen met alle kinderen en onderwijzend personeel. Keurig buiten opgesteld was er de opening op Primary en Junior High. Onder trom geroffel liepen de kinderen van de Primary naar hun klassen. De beneden verdieping is de school waar onze dagopvang kinderen naar door kunnen stromen.

32 IMG_3406

Maar de rest was een puinhoop. Van de bovenverdieping van de tweeverdiepingen school waren er enkele kinderen. Bij de gerenoveerde Primary waren er een aantal kinderen die buiten aan het vegen waren en drie onderwijzers die stonden te kletsen en een onderwijzeres die bij de deuropening zat te wachten. Bij de Primary tegenover onze Primary was het hetzelfde verhaal. Bij de voormalige open Primary stond er één deur open maar geen kinderen en leerkrachten. Bij de gerenoveerde witte Junior High was er weinig activiteit. Bij de gele Junior High die wordt gerenoveerd zag ik buiten aardig wat jonge mensen. Daar ben ik niet wezen kijken ik was het geglibber zat. Sinds gisterenmiddag tot vannacht heeft het flink geregend en het is rondom ons eigen terrein een glibberige toestand. De zon schijnt flink dus na de koffie zal een tweede rondje wel beter gaan met het lopen.

Solo voelt zich ook ongelukkig met de situatie. Ik zeg tegen hem de mentaliteit over het algemeen van de mensen is heel slecht, men is gewoon te lui om ook maar iets te doen om de levensomstandigheden te verbeteren. Het is logisch dat steeds meer mensen in het westen zeggen: Afrika dat wordt nooit wat! Solo zegt, het is zo en mijn hart huilt wanneer ik de mentaliteit zie op de scholen.

Wanneer je in ogenschouw neemt dat ook op onze scholen, waar de overheid voor het personeel en de leermiddelen moet zorgen, slecht is. Per klas zijn er slechts enkele lesboeken, zodat kinderen elke les letterlijk in hun schrift moeten overschrijven. Bedenk daarbij dat ze schriften en pen meestal zelf moeten kopen en ze dat niet kunnen betalen en het dus niet kunnen overschrijven. Dan is het niet moeilijk om te concluderen dat het onderwijs zeer slecht is.

De dominee is dan ook druk bezig om meer zeggenschap over het onderwijs hier onder invloed van de kerk te brengen. Ik moet zeggen weer te brengen want zo was het vroeger maar onder dictator Rawlings is alles onder de overheid gebracht en hebben de kerken nog nauwelijks invloed.

Er is wel een onderwijs comité van de Presbyterian Church hier in Nsoatre, en elke kerk heeft zo zijn eigen comité en er is ook weer een overkoepelend comité van alle scholen hier ter plaatse maar niemand doet iets om het onderwijs na de staking weer aan de gang te krijgen. De dominee heeft op eigen kosten zondagavond en maandagmorgen een geluidswagen rond laten rijden om personeel en kinderen van onze twee scholen op te roepen weer te komen en dat heeft resultaat gehad. Zoals eerder geschreven wil de dominee werken aan de samenstelling van een krachtiger onderwijs comité.

Tijdens mijn tweede inspectieronde na het speelkwartier trof ik de volgende situatie aan:

32 IMG_3410

Van de gerenoveerde open school met ca. 80 leerlingen waren er 5 kinderen aanwezig. Er waren op dat moment geen leerkrachten.

 

Van de school op de tweede verdieping en de school daartegenover waren de kinderen samengebracht in het grote lokaal op de tweede verdieping welke ook als zaal voor samenkomsten dienst doet. U mag zelf tellen hoeveel kinderen er van de ik schat 450 leerlingen aanwezig zijn.

32 IMG_3427

De onderwijs krachten waren aanwezig en de meesten zaten bij elkaar op de veranda. De onderwijzer voor de klas met de aanwezige kinderen vertelde me dat hij ze maar versjes liet leren. Er is één onderwijzer met me meegegaan langs de andere scholen. Hij vertelde me dat de meeste kinderen ver weg zijn in de dorpjes en dat hij verwacht dat er pas maandag weer les zou kunnen worden gegeven.

Op de grote gerenoveerde Primary is de situatie slecht. De meeste klassen zijn leeg en in andere klassen zitten een aantal leerlingen. Er wordt geen les gegeven wel zijn er onderwijzers en onderwijzeressen aanwezig maar niet in de klas.

32 IMG_3431

In de witte gerenoveerde Junior High wordt in alle klassen les gegeven. Echter van een klas met bijvoorbeeld 52 leerlingen zijn er ca. 30 aanwezig. In de gele Junior High waar men nog aan het renoveren is waren niet in alle klassen leraren aanwezig. Het aantal aanwezige leerlingen lag boven de 50%. In één klas was een van de leerlingen zelf les gaan geven. Dat houdt in dat hij op het bord schrijft wat er in het lesboek staat zodat de anderen het in hun schrift kunnen schrijven.

Ik vrees dat het op de andere scholen in Nsoatre nog treuriger is, het is om moedeloos van te worden.

Er is contact opgenomen met de Local Assembly dat er een omroepauto rond moet gaan om kinderen en leerkrachten naar de scholen te krijgen. De Local Assembly moet zorgen voor bijvoorbeeld de vervanging van kapotte lampen enz. Ze lieten weten dat ze voor heel 2014 nog geen pesewas hebben ontvangen van de overheid. Een pesewas is 1/100 cedis dus 0,25 eurocent.

Vervolgens de Supervisor Education voor de scholen in Nsoatre. Hij moet de scholen inspecteren en het onderwijs controleren. Hij vertelde geen pesewas te hebben ontvangen voor benzine voor de auto om de scholen te bezoeken. Vandaag 6 november hebben de ambtenaren hun salaris over oktober ontvangen. De supervisor vertelde dat hij privé benzine zou kopen om te gaan inspecteren.

Dit is helaas de situatie in Ghana op dit moment. In het aangrenzende Burkina Faso is, en dat zult u wel gelezen hebben, de bevolking in opstand gekomen en heeft de president verjaagd. Er wordt hier openlijk over gesproken en geschreven wanneer dit ook in Ghana gaat gebeuren. Laat ze nog maar even wachten tot wij en de stagiaires terug zijn in Nederland.

Vandaag van de contractor diverse prijzen ontvangen van zaken voor volgend jaar. Maar voor nu is het verhaal lang genoeg.