REGEN!

53.1

Zondagmorgen was de lucht in het westen wat donkerblauw gekleurd. De rest was lichter maar er was geen zon. Er waren ook geen wolken te zien dus moet de zon in de hogere luchtlagen zijn getemperd. Terwijl we naar de kerkdienst in Woerden luisterden brak de zon door. Dominee preekte naar aanleiding van Lukas 8: 49-50

49 Als Hij nog sprak, kwam er een van het huis van den overste der synagoge, zeggende tot hem: Uw dochter is gestorven; zijt den Meester niet moeilijk.

50 Maar Jezus dat horende, antwoordde hem, zeggende: Vrees niet, geloof alleenlijk, en zij zal behouden worden.

Over: Een wachtende vader:1) beproefd 2) bemoedigd 3) ontzet

53.2Het werd langzaamaan toch weer een warme dag. Bente had haar nieuwe, door oma gemaakte, jurkje aan van Ghanese stof. We waren met zijn allen gezellig bij elkaar en na de koffie aten we het gebruikelijke zondagsmaal: kippensoep met brood.

Tijdens de avonddienst die voor ons om half zes begon, begon het een beetje te rommelen in de verte en opnieuw betrok de lucht. Ds. Zondag bepaalde ons deze avond naar aanleiding van HC zondag 5 bij: De verlossing:1) Noodzakelijk 2) (On)mogelijk

 

53.3Tijdens de koffie, limonade en een waterijsje voor de kinderen begon het flink te waaien en vielen er een paar grote druppels maar de regen zette niet door. Tegen het einde van de avond was er dan eindelijk een licht regenbuitje.

 

Zaterdagavond toen we naar bed gingen sloeg de pomp elke 20 seconden aan, dus moest er weer ergens een lek zijn. Om vier uur werden we wakker en bemerkten dat de pomp continue aanbleef. Dus er uit om te kijken. Bleek er een flinke plas in de gastenbadkamer te staan. Precies voor de nieuwe aansluiting van de wasmachine zat er een gaatje in de toevoerpijp waaruit water spoot. Gelukkig zit er daarvoor een afsluitkraantje dus die dichtgedraaid. Toch weer te optimistisch geweest over de loodgieter, even gedacht dat er gerepareerd kon worden zonder een nieuw probleem te veroorzaken.

Maandagmorgen ging Tiny al vroeg de was doen en daarvoor was het nodig om het afsluitkraantje weer open te draaien. Tiny bond een vaatdoek om de lekkage zodat het water in een emmer ging lopen in plaats van langs de muur op de vloer.

53.4Tiny en ik hadden besloten om met de kleinkinderen naar het Eusbett hotel te gaan om te zwemmen en de kinderen te trakteren op een hamburger met patat. Eskil besloot niet mee te gaan en Ria wilde wel graag mee. Dus om elf uur met vijf personen naar het Eusbett. Na aankomst hebben we maar direct ons eten besteld, vier hamburgers met patat en een salade voor Tiny. Na enige tijd kwam men zeggen dat er alleen maar yam patat was, nu dat bleken later een paar keiharde stokjes te zijn. Na 75 minuten kwamen er 3 hamburgers en nog 15 minuten later de salade. De vierde hamburger moesten ze nog maken en kwam nog een uur later. Die hebben we maar in laten pakken en meegenomen voor Eskil of Herbert. Dus het eten in Eusbett is buiten de fried rice and chicken of een Ghanese maaltijd nog steeds niet aan te bevelen. Maar intussen vermaakten Tiny, Ria en de kinderen zich prima in het zwembad en daar ging het om.

53.5

Om vier uur gingen we weer naar Nsoatre waar de maaltijd bijna klaar was. We wilden net beginnen toen de aannemer met zijn twee dochtertjes binnenkwam. Na de maaltijd bespraken we met hem verdere verbouwingsplannen zodat hij kon gaan begroten. Hij verwachtte dat over 2 maanden de eetzaal met klaslokaal voor de jongste kinderen klaar zou zijn, maar dat is te optimistisch het zal wel juni/juli worden.

Toen we maandagavond bij elkaar zaten begon het plotseling heel hard te waaien en de takken sloegen op ons dak en dat maakte een geweldig lawaai. Bente schrok heel erg en trok een beetje wit weg, we stelden haar gerust en vertelden dat dit normaal was. Het bleef stormen en daarna was het net of het heel hard regende, ik ging even kijken maar geen regen wel het geluid. Ik zei de regen komt er aan, ze gingen hun spulletjes bij elkaar pakken en gingen naar het gastenverblijf, voordat ze er waren barstte de regen los. Ze waren net onder de overkapping gelukkig. De kinderen van het kindertehuis renden naar buiten om Max op de veranda van het gastenverblijf te installeren. Onder een tafel met groene takken op de tegels en rondom stoeltjes en daar zat Max de geit. Schapen kunnen in de regen buiten blijven maar geiten niet. In het begin van de nacht stopte de regen voor enkele uren maar daarna heeft het tot dinsdagochtend half acht geregend.