NIEUWBOUW EN RENOVATIE! (1)

De nieuwbouw op eigen terrein met dagopvang en kindertehuis begint vorm te krijgen. De start met de opvang van kinderen met een handicap heeft dit nodig gemaakt. In eerste instantie waren er plannen gemaakt voor een nieuw gebouw voor de opvang van de kinderen met een handicap. Op korte termijn echter zou er ook het een en ander moeten gebeuren met het kindertehuis. Daarom is er een totaalplan gemaakt voor het gehele terrein met een tijdsplanning over meerdere jaren die het geheel gereed maakt voor de toekomst.

De eerste stap is de nieuwe eetzaal met klas 1 van de dagopvang.

Wanneer deze fase gereed is kunnen de kinderen met een handicap naar de grote bestaande ruimte waar nu klas 1 is en kan begonnen worden met meer kinderen met een handicap op te nemen en één of meerdere professionele krachten aan te nemen.

Vervolgens hoopt de stichting de huidige eetzaal om te bouwen tot een deel van het kindertehuis. Hierdoor zal er een groot gebouw zijn met slaapzalen, een afdeling voor jonge kinderen en baby’s en woonruimte voor een beheerdersechtpaar.

De laatste fase is het voorzien van de ruimte voor kinderen met een handicap van een groot terras, aparte buitenspeelruimte, gelijkvloerse toegang naar douches en toiletten waarbij het geheel rolstoel toegankelijk wordt gemaakt.

De foto’s geven het begin van de bouw:

106.1

Eerst worden de betonblokken voor de fundatie gemaakt, deze zijn 15 cm. dik. Tijdens het drogen wordt de grond voor de fundatie uitgegraven. De ondergrond is erg rotsachtig en het viel niet mee om een laag weg te graven.

 

 

 

 

106.2Op deze rotsachtige ondergrond wordt een laag cement aangebracht, na droging wordt hierop de fundatie gemetseld. De fundatie wordt gemetseld tot het niveau waarop de vloer komt. Dit is zo’n 60 cm. boven het maaiveld. Bij zware tropische regenbuien blijft het dus altijd droog in het gebouw. In de fundatie is al wapening te zien voor de betonkolommen die de structuur van het gebouw stevigheid geven.

 

 

106.3Wanneer de fundatie op niveau is moet het geheel weer drogen, het drogen duurt telkens een week of twee.

106.4

 

 

 

 

 

Hierna wordt de fundatie opgevuld met zand die aangestampt wordt. De met zand opgevulde fundatie laten ze weer enkele weken tot rust komen en intussen worden de blokken voor de muren gemaakt. Deze blokken zijn 12,5 cm. dik. In totaal zijn er 10.000 betonblokken nodig.

 

 

 

106.5

Het vervolg zal ik in een volgend stukje beschrijven.