FARMEN! (1)

Wanneer ze in Ghana op de tuin gaan werken dan gaan ze ‘farmen’. In maart van dit jaar besprak ik met de leiding in Ghana dat ook onze jongens moeten gaan farmen. Ze moeten dat gaan leren op de weg naar hun zelfstandigheid.

Ik was verbaasd toen ik enkele weken geleden de eerste foto’s ontving van een groot stuk land dat de kinderen van ons kindertehuis, zowel de jongens als de meisjes hadden bewerkt.

112.1

Onder leiding van huisvader Seth was op het grote terrein van ruim 25 hectare, eigendom van de stichting, een grote groentetuin aangelegd.

Op het terrein waren kool, wortelen, uien, okro, peper, tomaten en cocoyam gezaaid of aangeplant.

112.2Het is een hele klus om het onkruidvrij te houden en zowel de jongens en de meisjes zijn hier druk mee. Benson, George en Prince hebben nu alle tijd want zij hebben vakantie en werken twee dagen per week op de farm. Zij wachten op de uitslag van hun examen maar alle drie hebben er goede moed op dat ze zijn geslaagd. Een week lang hebben ze gesproken over de wijze waarop ze de examens hebben gemaakt en geconcludeerd dat het er gunstig uitziet. We wachten maar af.

112.3Op de blog laten we in een drietal stukjes de farm zien.

In deze blog het veld met kool en we zien dat ook Sara haar steentje bijdraagt.

112.4