EEN VIJVER MET VIS!

Een kweekvijver met vis voor de consumptie en geen vijver om in te gaan vissen.

111.1Altijd op een vrijdag komt de Traditional Council van Nsoatre bij elkaar om te overleggen over problemen die er zijn. Tijdens zo’n zitting worden door verschillende mensen geschillen voorgelegd. Na het aanhoren wordt er door de Nsoatrehene de hoogste traditionele gezagsdrager uitspraak gedaan. Vele jaren was er geen Nsoatrehene in de regio omdat er een conflict was over de opvolging. Maar in 2002 was er eindelijk vrede gesloten en werd Prof. Oppong Boakye benoemd als de nieuwe Nsoatrehene. Na de eerste bijeenkomst op vrijdag 10 februari 2012 kwam hij een beleefdheidsbezoekje afleggen bij ons.

111.2Een jaar later bezochten Tiny en ik hem op vrijdag 1 maart 2013 tijdens een zitting van de Traditional Council en brachten we hem op de hoogte van de plannen van de stichting. Hij verzocht mij om bij hem thuis langs te komen voor een privé gesprek.

We bezochten hem en hadden een aangenaam gesprek, hij bedankte voor hetgeen de stichting tot stand gebracht had. Hij legde uit dat het zijn streven was om de omstandigheden in de regio te verbeteren door gestructureerde landbouw en de aanleg van grote bassins voor de kweek van vis en natuurlijk vroeg hij of wij hem daarbij konden helpen.

111.3Met het landbouwonderwijs op onze Senior High School maken we een goede stap in de richting, want niet alleen wordt geleerd om efficiënter gewassen te kweken waarover ik schreef maar er is ook een kweekvijver voor vis aangelegd door onderwijzers en leerlingen. De vijver is nog geen bassin maar het begin en het voorbeeld is er nu. Er zit ook al vis in.

 

111.4We hopen dat dit voorbeeld en de instructies die de leerlingen ontvangen de aanzet zal geven zodat ook volwassenen de handen ineen zullen slaan en grote bassins zullen aanleggen waarin vis gekweekt kan worden. In elk geval heeft de Nsoatrehene nu een voorbeeld om te laten zien en het is zijn taak om de bevolking te motiveren zelf ook aan de slag te gaan.