DE LAATSTE DAG VAN 2015 IN HET WEESHUIS

Op 31 december kwam de aannemer met zijn familie en vrienden een bezoek brengen aan de kinderen.

Ze kwamen niet met lege handen. Ze brachten kleding, koekjes, pakjes vruchtensap en verschillende soorten snoep.

Alle meiden kregen nieuwe kleren en de meesten van de jongens.

6.1

Op de foto ziet u de weeskinderen met huismoeder Mercy, huisvader Seth en hulp Juliet. De foto is gemaakt op 1 januari.

De aannemer en zijn vrouw komen regelmatig bij de kinderen. Sinds hij voor de stichting bouwt is zijn bedrijf erg gegroeid. Maar wat belangrijker is, het huwelijk was kinderloos tot hun verdriet, maar nu heeft het huwelijk de kinderzegen ontvangen. Zij merken dat de Heere hen zegent en welvaart geeft sinds hij ook voor ons werkt en de dankbaarheid willen ze tonen door regelmatig te komen om eten en drinken te brengen. Nu dus ook kleding en verder dragen ze ook financieel bij.

Hieronder foto’s van 3 van de jongens, Gideon, Joseph en Benson is hun nieuwe pak.

6.2

 

 

6.36.4

De hele groep van kinderen is om trots op te zijn. Dat zijn we ook want ze ontwikkelen zich heel fijn. De oudsten bekleden al leidende posities in de jeugdverenigingen van de kerk.

Er werd stukken gebraden geitenvlees op een grote saté pen gegeten en vruchtensap gedronken. Van 21.00 – 24.00 uur was er de oudejaarsdienst in de kerk.

Het was een fijne jaarwisseling voor de weeskinderen.