DE DAGOPVANG

Vrijdag 15 februari is de dag dat we volgens de nieuwe organisatie vorm zijn gaan werken. De meeste kinderen verschenen vandaag in hun nieuwe oranje schooluniformen. Niet alle kinderen want er zijn ook ouders of verzorgers die de 8 cedis (euro 3,20) niet kunnen betalen, dus daar moet nog een oplossing voor komen.

IMG_0152

Seth, de huisvader van het weeshuis, is het hoofd van de dagopvang. Op 1 maart ontvangt hij zijn diploma als onderwijzer. Hij is geslaagd op het tweede niveau, hij haalde bijna het eerste niveau, ik neem aan dat het invloed heeft op het salarisniveau wanneer hij als onderwijzer op de basisschool zou gaan werken. Het ziet er naar uit dat Seth ons in de toekomst zal verlaten en zich door geld zal laten leiden. Als onderwijzer kan hij veel meer verdienen dan binnen onze organisatie. Het is jammer maar daar is niets aan te doen.

Om u enig inzicht te geven: 1 euro is momenteel 2,50 cedis, De mensen die hier boeren of een nering hebben verdienen tussen de 20 en 60 cedis per maand, onze medewerkers verdienen tussen de 40 en 120 cedis per maand, maar een onderwijzer van het basis onderwijs verdient 400 – 500 cedis per maand, en een docent aan de Senior High (de echtgenote van Solo) ongeveer 1.000 cedis per maand. Solo zou met zijn opleiding en intelligentie tussen de 1.400 en 2.000 kunnen verdienen, maar hij is ook al voor hogere posten gevraagd in de politiek en dan zou hij nog veel meer kunnen verdienen. Maar het hart van Solo, de directeur van de organisatie in Ghana, ligt bij de kinderen en het kleine salaris dat hij verdient besteed hij aan de weeskinderen en de kinderen van de dagopvang. Salarissen in Ghana en zeker in deze arme regio liggen ver uit elkaar.

Direct onder Seth functioneert vanaf vandaag Lucy onze hulp. Wanneer wij niet in Ghana zijn assisteerde ze al in klas 1 van de dagopvang. Lucy studeert voor onderwijzeres. Zij heeft Senior High en zit nu in de twee klas van de driejarige opleiding voor het onderwijs aan basisscholen. De opleiding wordt gegeven op de zaterdag en zondag in Sunyani. Lucy is vanaf nu verantwoordelijk voor orde en regel op de dagopvang. Direct blijkt al dat ze flink kan optreden en de medewerksters corrigeert. Nu regelt ze alleen de organisatie van de maaltijden en het gestructureerd eten van de kinderen, wanneer wij weer terug zijn naar Nederland heeft ze dus de volledige verantwoording voor de organisatie.

IMG_0150

Van de overige medewerkers is de hoogste opleiding Senior High, ook vanuit het gezichtspunt van opleiding was het mogelijk deze stappen te zetten en de jonge Lucy deze verantwoordelijkheid te geven. Seth had al aangegeven dat ze zeker zou worden geaccepteerd en dat bleek gisteren toen we de lijnen aangaven tijdens de bespreking met het voltallige personeel.