BEZOEK AAN GHANA (5)!

Het volgende bezoek op deze vrijdag was Kwabenakuma en omgeving. De stichting heeft hier gezorgd voor goed drinkwater en er is een kliniek gebouwd. Het geheel was in goede staat alleen was er een storing in de zonnepanelen die voor de energie van de kliniek zorgen. Er moet een monteur geregeld worden om de oorzaak van de storing te onderzoeken en we hopen dat het gerepareerd kan worden. De zonnepanelen leveren o.a. de energie voor de gekoelde kast waarin de medicijnen voorraad is opgeslagen.

127.1

Het laatste bezoek betrof de regio Aduonya. Hier heeft de stichting gezorgd voor een school met 3 klassen, schoon water en een kliniek. Op het terrein is verder nog een eenvoudig houten optrek in gebruik voor nog 3 klassen.

127.2

We hopen dat in de komende jaren, met behulp van sponsors,  er een nieuwe 6-klassige school als basis school kan worden gebouwd. Wanneer dat is uitgevoerd kan in de bestaande 3-klassige school een Junior High School worden gestart.

127.3

De leefgemeenschap in Aduonya en wij zien er naar uit dat dit gerealiseerd kan worden zodat de kinderen niet meer de 14 kilometer naar Nsoatre behoeven te lopen, dus 28 km op een dag, om daar naar de Junior High School te gaan.