BEZOEK AAN GHANA (4)!

Vrijdag was het een drukke dag alle vier de locaties werden bezocht waar, naast de directe omgeving van Nsoatre, ‘Kinderhulp’ projecten heeft.

126.2

Eerst is Adepena bezocht. Door financiële ondersteuning vanuit Denemarken was het mogelijk dit dorp en daarmee ook de omliggende dorpen van schoon helder drinkwater te voorzien.

126.1De inwoners vertelden dat ze nu geen last meer hebben van ziektes door het drinken van water uit een nabij gelegen riviertje. Sinds de pomp er is, is er geen kind meer gestorven door het drinken van vervuild water en de mensen zijn vrij van wormen waardoor ze sterker zijn geworden en meer werk aan kunnen op hun farm.

Zij danken God dat deze oplossing er is gekomen voor hun problemen en wensen de schenkers in Denemarken en de stichting Kinderhulp het allerbeste!

126.3

126.4Vervolgens werd Addae Boreso bezocht waar de stichting heeft gezorgd voor schoon water en een kliniek. Er werd een kort bezoek gebracht aan de koningin moeder en enkele leiders. Zij zijn erg dankbaar en blij met de verbeteringen van de leefomstandigheden door de stichting in de afgelopen jaren. Zij hopen dat er ook spoedig een aansluiting op het elektriciteitsnet zal komen.