BEZOEK AAN GHANA (2)!

Woensdagochtend heeft Johan de ‘Presby-Dutch Senior High School’ bezocht. Op de foto’s is te zien dat het terrein nog niet is aangekleed. De eerste foto geeft het terrein met het eerste schoolgebouw waar binnenkort het tweede leerjaar zal beginnen en er nieuwe leerlingen zullen komen voor de eerste klas. De vier klassen zijn dan bezet, twee klassen voor de economie opleiding en twee klassen voor de landbouwopleiding.

124.1

De tweede foto laat de entree van het terrein zien recht tegenover het toiletgebouw. Voor het toiletgebouw komt dan D.V. in de toekomst het centrale gebouw voor gezamenlijke bijeenkomsten van alle leerlingen. Voor dit toekomstige gebouw ligt het grote exercitie terrein voor de dagopening en andere activiteiten.

124.2

124.3

De derde foto laat zien dat er begonnen is aan het tweede schoolgebouw. Dit gebouw moet voor september 2017 klaar zijn want dan begint het nieuwe leerjaar en voor een deel van de leerlingen de derde en laatste klas. Dan zal of economie of landbouw naar dit schoolgebouw verhuizen. Elk gebouw heeft vier klassen een magazijn en een lerarenkamer. De eindbestemming van het vierde lokaal is: computer lokaal voor de economie opleiding en laboratorium voor de landbouwopleiding.

124.4Na het bezoek aan de SHS werd er een bezoek afgelegd aan ‘Adwinsa Village’. Het dorp wordt gebouwd in opdracht van Mr. Amponsa het hoofd van de Adwinsa familie en eigenaar van een van de grootste drukkerijen in Ghana. Zij hebben in de omgeving van het nieuwe dorp diverse landbouwprojecten laten aanleggen en een kerk gebouwd alles voor de bewoners van die regio. Ook ondersteund Mr. Amponsah het werk van onze stichting. Hij heeft bijvoorbeeld de verbindingsweg aan laten leggen van de doorgaande weg Sunyani-Berakum naar de nieuwe Senior High School.

124.5

Tijdens de terugreis van Adwinsa Village naar Nsoatre werd er een bezoek gebracht aan de familie Boateng.