WATER!

Het water vloeide rijk op zondagmorgen in Woerden tijdens de bediening van de Heilige doop. De Heilige doop werd bediend aan twee kinderen, ds. W.A. Zondag had vorige week zondag al aangegeven dat hij bewust het doopwater van ruime hoogte in het doopvond liet lopen. Nu dat was goed te horen via de kerktelefoon en zo ben je echt betrokken bij de doop.
Even voor negen uur kwamen Nienke en Joanne weer om mee te luisteren. Na de doopsbediening was er opnieuw een Lijdenspreek.

De tekst was Jesaja 53 vers 10 :
Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.
Het thema was: Drie-enig Godswerk: 1) Welbehagen van de Vader 2) Offer van de Zoon
3) Vrucht door de Geest. Het was een fijne, duidelijke en ook voor jongeren zeer begrijpelijke preek waarin de triniteit aan de hand van voorbeelden heel goed werd uitgelegd.
Bij het citaat moest ik denken aan de periode bij het deputaatschap Bijbelverspreiding, toen we wekelijks zo’n 20 -30 bedank brieven ontvingen en er dikwijls werd geschreven over een goede tijding uit een ver land en over een beker koud water zoals ook in het aangehaalde citaat van Andrew Gray :
“Is dat geen goede tijding uit een ver land, dat er verlossing is teweeggebracht voor verloren mensen? Is het niet als koud water op een vermoeide ziel? Is het niet ontstellend zondaren slapende te zien bij deze
tijding? Terwijl voor hen deze verlossing is verkregen en gekocht tot zo’n prijs? Die prijs is immers het bloed van Jezus Christus, Die is de eeuwige Zoon van God, geopenbaard in het vlees. Wat een liefde was dit, dat Hij Zich zozeer vernederd heeft dat Hij de hemel verlaten heeft om op aarde te verschijnen! Hij wilde niet voldaan zijn in de hemel zonder ons. Hij wilde neerdalen en verbrijzeld worden op aarde, opdat wij gelukzalig mochten zijn in de hemel!”

Na de dienst waren we nog een uurtje bij elkaar en Tiny had zaterdagavond een cake gebakken die prima smaakte bij de koffie of thee.
Het was een broeierige dag en we zijn dan ook de hele dag binnen gebleven. Om half vier werd de oostelijke lucht helemaal donker. We hoopten op regen, maar meestal is dan de westelijke lucht zwaar bewolkt. Om vier uur kwam er een flinke zandstorm dus we haalden snel de kussens binnen van de tuinstoelen. Daarna rommelde het wel maar er kwam helaas geen water en regen hebben we heel hard nodig. Terwijl we dit maandagochtend schrijven is de lucht weer blauw; dus dat wordt vanavond weer sproeien. We hebben een spuitstuk op de 30 meter slang en daar spuit je mee tot de top van de bomen. Stephen vind dat geweldig, vorige week heb ik hem na een klein uurtje sproeien moeten stoppen want hij bleef maar sproeien en was van kop tot teen nat want de slang schoot nog wel eens los van de koppeling.

Tegen half zes kwamen de dames weer aangelopen en luisterden we naar de avonddienst. Heel toepasselijk in aansluiting op de morgendienst n.a.v. H.C. zondag 27 als thema:
Het water van de Heilige Doop: 1. Wat het niet kan 2. Wat het betekent 3. Wie het toekomt.