TROTS!

We zijn best wel een beetje trots, maar natuurlijk ook dankbaar, op de 8 jongens en 8 meisjes in het ‘Kindertehuis’ van de stichting. Niet alleen omdat het zo’n goede homogene groep is maar vooral ook omdat ze zich individueel zo goed ontwikkelen. Vooral in de plaatselijke Presbyteriaanse kerk, waar we ze alle 16 hebben laten dopen, zijn er die leidinggevende posities in gaan nemen in het jeugdwerk. Vooral Joseph en Sara zijn erg actief.

De gang van zaken in de Presbyteriaanse kerk van Ghana loopt toch wat anders als hetgeen wij gewend zijn. Daarom in dit stukje hier wat aandacht voor.

De Presbyteriaanse kerk van Ghana bestaat uit 2200 gemeenten met in totaal 774.000 leden. Ze hebben 1907 scholen en op vier plaatsen een universiteit. De universiteiten zijn voor de algemene vakken het gaat hier niet om de theologische opleiding. De oudste en belangrijkste universiteit is die in Abetifi. Abetifi ligt in de bergenop 630 meter boven zeeniveau en heeft een heerlijk klimaat met een temperatuur van ca. 24 graden. In Abetifi is ook een groot congrescentrum en er is het ‘Ramseyer Training Centre’.

Het systeem voor de jongeren in de kerk:

–         1e Children Service 1-5 jaar (Zondagsschool)

–         2e Children Service 6-11 jaar. (idem) Gedurende deze periode vallen over het algemeen doop en belijdenis. Er worden dus geen baby’s gedoopt, de ouders  kunnen eventueel de baby opdragen kort na de geboorte.

–         3e Junior Youth (J.Y.) 12 -18 jaar. Deze groep heeft jeugdsamenkomsten onder leiding van een catecheet samen met jeugdleiders. Deze samenkomsten zijn tegelijk maar in een andere ruimte als de kerkdiensten.

–         4e Young Peoples Guilt (Y.P.G.) 18-30 jaar. Deze groep van jong volwassenen zitten in de kerk tijdens de diensten maar hebben begeleiding in hun geestelijke groei.

–         Dan is er nog een optionele groep, dus daar moet je zelf voor kiezen, in de leeftijd van 11-25 jaar en dat wordt genoemd de ‘Brigade’. De brigade heeft allerlei verenigingen en bijeenkomsten, bijvoorbeeld  Bijbelstudieverenigingen, jeugdverenigingen maar ook  bijvoorbeeld een drumband.

Joseph, Clement, George en Sara zijn actief lid van de ‘Brigade’ Deze ‘Brigade’ heeft natuurlijk leiders (jeugdleiders) hier genoemd: Officer.

We zijn er trots op dat Joseph en Clement officer zijn. Overigens is Gideon de drummer van de 2e groep van 6-11 jaar.

Heel trots zijn we op Joseph. De Presbyteriaanse kerk heeft 50 jongeren geselecteerd die ruim een maand lang in Abetifi een opleiding krijgen tot ‘Instructor’, deze jonge mensen mogen in hun gehele provincie waaruit ze afkomstig zijn jongeren opleiden tot ‘Officer’.

In heel Brong-Ahafo, waarin Nsoatre ligt, en de een na grootste provincie, zijn er vijf jonge mensen geselecteerd. Eén van deze vijf is Joseph en daar zijn we heel trots op. Van eind januari tot begin maart duurt de opleiding die intern is en alle kosten worden betaald.