SOLO CHIEF?

De Nsoatrehene, de koning van Nsoatre (zie foto), heeft druk uitgeoefend op Solo om chief te worden. Dit ook met het oog op zijn zoon Christian. Zoals al meermaals is geschreven, behoort de echtgenote van Solo tot één van de drie koningshuizen in Nsoatre en zal ze vrijwel zeker koningin worden wanneer de huidige koningin in dat koningshuis overlijdt. Omdat de koninginnen bij overlijden van de koning de volgende koning benoemen is de mogelijkheid er dat Christian koning wordt.

Ik liet weten dat een familie uit honderden personen kon bestaan, nu de familie van Solo bestaat uit ruim 900 personen. Solo heeft laten weten geen chief te zullen worden en heeft dat aan de Nsoatrehene meegedeeld. Hij wil niet in traditionele kleding rond moeten lopen, schapen de hals door moeten snijden enz. enz. hij wil niets met de traditionele gebruiken van doen hebben.

Ik heb hem geprezen met zijn beslissing en gezegd dat het belangrijker is om zitting te nemen in besturen en overlegorganen. Meermaals is hem gevraagd de politiek in te gaan maar dat wil hij ook niet. Hij is van mening dat je als politicus geen schone handen kunt houden en het is inderdaad niet eenvoudig om vrij te blijven van corruptie.

Solo heeft zitting genomen in het bestuur van het ziekenhuisje in Nsoatre, gisterenmiddag had hij zijn tweede vergadering. Het is goed dat hij zitting neemt in diverse besturen, hij zit ook al in het bestuur van de lokale bank, zo wordt zijn invloed steeds groter.

Veel belangrijker nog is het volgende:

De gehele gezondheidsdienst van Brong-Ahafo, de op een na grootste provincie van Ghana, heeft zes hoofdbestuursleden. Eén van deze zes is “Heart voor Children Society Ghana” dus de organisatie in Ghana van “Kinderhulp”. Solo is natuurlijk de afgevaardigde in dit bestuur, overigens is onze organisatie een van de meest invloedrijke in dit bestuur dit komt door de drie klinieken die we hebben laten bouwen in groot Nsoatre welke onder het Sunyani-West district vallen. Aanstaande dinsdag is er een vergadering van het hoofdbestuur van de Brong-Ahafo Gezondheidsdienst met: de Regional Director of Health, de Regional Minister of B/A (de gouverneur van B/A dat is Brong-Ahafo), alle Directors of Health van de 21 districten in B/A, en 2 afgevaardigden van het House of Chiefs.

Naast het voornoemde maakt Solo deel uit van het management van het Sunyani West District, waaronder dus groot Nsoatre valt.

Solo doet er zelf heel laconiek over. Hij vertelde in dat soort meetings wordt ik dikwijls om mijn visie gevraagd, men verwacht dan dat er een grote en gewichtige man opstaat en dan zien ze een geringe jongensachtige figuur opstaan en spreken.