ELIZABETH!

Elizabeth is een meisje met het downsyndroom, alleen realiseert de moeder zich dat kennelijk niet of wil er niet van weten. Elizabeth zou al heel wat geleerd kunnen hebben maar helaas zulke kinderen worden alleen maar weggestopt en krijgen niet de kans zich te ontwikkelen. Elizabeth kan nog niet praten. We hopen dat de opvang in de dagopvang tot verbetering van de situatie gaat leiden. Duidelijk is al dat ze behoorlijk veel kan, volgens de jongedames uit Nederland zou ze gewoon naar de dagopvang kunnen en dat gaan we dan ook bespreken.

Elizabeth Henewaa is geboren op 14 augustus 2010. De moeder is Comfort Boaduwaa en de vader Ebenezer Kwasi.

Een week na de geboorte van het meisje, zag de moeder van Comfort dat haar gezicht er anders uitzag en dat haar mond altijd wat open was. Ze gingen met Elizabeth naar het ziekenhuis maar na wat controle werd hun gezegd dat alles goed was.

Na een jaar was ze echter nog niet in staat om wat woordjes te stamelen. Ze kon pas lopen toen ze 30 maanden was.

Toen haar vader zich na twee jaar realiseerde hoe zijn dochtertje was verdween hij en de moeder heeft hem niet weer gezien. Comfort ging naar de moeder van Ebenezer voor navraag naar haar man maar die had hem ook niet meer gezien.

Er is informatie dat hij naar Libië is gegaan, maar er is niets meer van hem vernomen. Echter de moeder van Ebenezer komt ondanks haar ouderdom regelmatig op bezoek bij schoondochter en kleinkinderen.

De oudste dochter van Comfort was op de dagopvang en zit nu op de Primary School. Comfort is erg blij dat ‘Heart for Children Foundation’ nu een opvang voor kinderen met een handicap heeft geïntegreerd in haar dagopvang waar ze eten krijgen, kunnen spelen en verzorging krijgen. Ze is gelukkig want nu kan Comfort ook andere dingen doen wanneer Elizabeth op de dagopvang is. Voorheen was ze altijd bij Elizabeth en kon verder niets doen.