REFORMATION DAY!

31 oktober 2014

Gisterenavond is Seth met de avondsluiting van het weeshuis begonnen in “Teach all Nations” ofwel “Het Woord gaat voort” zoals de Nederlandse uitgave heet, geschreven door de heer H. van Dam. We hadden vanuit de boekwinkel van DRTS in Accra 20 exemplaren meegenomen voor de avondsluitingen.

IMG_3128

Dat het nodig is om ook eens wat uit de kerkgeschiedenis te behandelen bleek vanavond wel. Ik vroeg of ze wisten wat voor een belangrijke dag het vandaag was. Niemand dus. Toen verteld, dat ze nu een boek hadden met 2.000 jaar geschiedenis van de kerk over de periode na de Bijbel. En in die geschiedenis is de datum van vandaag heel belangrijk. Maar niemand ook Seth en Solo hadden enig idee, dat had ik ook niet verwacht. Kerkgeschiedenis is een onbekend iets en niet alleen in Ghana. En kennis van de reformatie ontbreekt helemaal in veel landen.

IMG_3142Kortom we hebben ze iets verteld over de geschiedenis en de situatie van de donkere eeuwen voor de reformatie. Van al de verhalen uit jullie nieuwe boek is de datum van deze dag, de dag van de start van de reformatie, zo belangrijk dat voorop jullie boek het moment van die dag staat afgebeeld.

Vervolgens heeft Seth laten lezen het eerste gedeelte van hoofdstuk 2, de sterke groei van de kerk kort na Pinksteren en de geschiedenis van Petrus en Dorkas. Seth geeft dan een uitvoerige uitleg over het gedeelte dat is gelezen in het Engels en in het Twi. En dat doet hij voortreffelijk, vooral de geschiedenis van Dorkas, die hij natuurlijk kent vanuit de Bijbel, kreeg veel aandacht. De oudste kinderen lezen om beurten een gedeelte, vanavond waren dat Sarah, Rachael en Mercy.

IMG_3133

Vanmorgen om 10.00uur was het floep alles uit, geen stroom. Dus het was een warme dag vandaag. Een dag waarin we ons hebben geconcentreerd op het reilen en zeilen in de dagopvang.

Later hebben we ons kort bezig gehouden met de situatie rondom de zaken met betrekking tot de staking op onze school. Want ook daar staken ze omdat de overheid de salarissen betaald. Omdat deze week de afspraken met betrekking tot de stagiaires niet zijn nagekomen, hebben we een aantal eisen gesteld en daaraan consequenties verbonden.

Vanavond waren predikant en onderwijs comité bij elkaar. Solo heeft de eisen en consequenties naar voren gebracht en kwam vanavond verslag uitbrengen. Hij vertelde dat de predikant behoorlijk zenuwachtig was geworden en direct is er contact met het vrouwelijke schoolhoofd opgenomen en de eisen naar voren gebracht. We zullen maandagmorgen afwachten of er resultaat is. In elk geval gaat er een brief naar Sunyani naar het overkoepelende orgaan waar alle scholen in Nsoatre onder vallen. We zullen verzoeken om de onwillige leerkrachten, die niet hebben meegewerkt of volgende week weer niet meewerken, van onze school te verwijderen. Voor het werk van ‘Heart for Children’ kunnen we alleen mensen gebruiken die een hart voor kinderen hebben en geen leerkrachten die alles aangrijpen om geen les te geven. Over de verdere voorwaarden zullen we ons hier niet uitspreken.

We kunnen nog melden dat om 18.00uur floep de ventilatoren weer begonnen te draaien en we dus vannacht gekoeld kunnen slapen.