EEN GOEDE NACHTRUST GEVOLGD DOOR EEN RUSTIGE ZONDAG!

Zaterdagavond kwamen we tot rust. Solo kwam nog even langs om te vertellen dat Johan had besloten om volgende week maandag een officiële opening te houden van het nieuwe gedeelte van de dagopvang. Dinsdag wordt er dan naar Aduonya gegaan en woensdag hopen ze een nieuw gebied voorbij Adae Boreso te bezoeken. Ik vind het prima, Johan heeft nu de leiding en wij zien wel wat er gaat gebeuren. Johan hoopt D.V. zaterdag te komen.

Beiden waren we moe door de slechte nachtrust en het dagje uit met de drie meiden, we merken toch dat we wat op leeftijd beginnen te komen, dus tegen tienen naar bed. Het was buiten heel rustig en we hebben heerlijk geslapen.

Zondagmorgen om halfacht opgestaan, gewassen en geschoren en ontbijt klaar gemaakt terwijl Tiny zich klaar maakte. Buiten op het terras ontbeten en toen was het kwart voor negen en zijn we naar binnen gegaan want om negen uur begon de dienst in Woerden.

Ds. C.G. Vreugdenhil uit Houten sprak naar aanleiding van Markus 1: 40-43 over ‘De genezing van de melaatse’ 1e Een ootmoedige vraag en als 2e Een heerlijke genezing. We hebben ongestoord kunnen luisteren via internet.

Naast ons huis was de dienst om 8 uur begonnen. Er was een speciale dienst waarin o.a. de kinderen een tekst moesten opzeggen of oplezen. Na de dienst in Woerden konden we het tijdens het koffiedrinken op ons terras goed horen. De kinderen hadden gevraagd of we ook kwamen maar Tiny had ze verteld dat we naar onze eigen kerk zouden gaan luisteren. We zien het niet meer zitten om naar de diensten te gaan nu we zo goed naar onze eigen gemeente kunnen luisteren. De dienst in de kerk naast ons huis duurde 4 uur en 15 minuten, voor hier valt het nog mee want soms komt er nog een uurtje bij.

’s Middags kwam eerst Christian binnen lopen hij wilde graag een snoepje, even later kwam Regina met Tina. Nog even later kwam Solo zeggen dat de man van Juliet buiten op het terras zat te wachten. Ik had wel een schaduw gezien maar was niet gaan kijken. Hij kwam even groeten en om te laten zien dat hij een kostuum van mij aan had. Vorig jaar had Tiny aan Juliet drie van mijn kostuums gegeven die ik niet meer aankon. Het jasje zat hem wel een beetje ruim in de schouders maar dat maakt hier niet zoveel uit. De broek was flink ingenomen dus voorlopig kan hij weer vooruit.

Tegen half zes kwamen de twee stagiaires Nienke uit Meliskerke en Joanne uit Waarde beiden lid van de Gereformeerde Gemeente. Gezamenlijk hebben we naar de dienst uit Woerden geluisterd. Onze predikant ds. W.A. Zondag sprak n.a.v. zondag 24 over: ‘Goede werken’ 1e Hun tekort, 2e Hun beloning, 3e Hun wortel.

‘Deze goede werken, die gedaan worden in gehoorzaamheid aan Gods geboden, zijn de vruchten en bewijzen van een waarachtig en levend geloof. Daardoor tonen gelovigen hun dankbaarheid, versterken ze hun zekerheid, bemoedigen ze hun broeders, versieren ze de belijdenis van het Evangelie, snoeren ze de mond van tegenstanders en verheerlijken ze God’. Aldus de Westminster Confessie, Hoofdstuk 16: IIa, welke ds. Zondag aanhaalde.