Dinsdag 25 augustus:

25 augustus 1Er was voor de dagopvang en het weeshuis behoefte aan een eenvoudige opslag voor houtskool, yam enz. Dat kon eenvoudig gerealiseerd worden door een stukje van de muur op te hogen, een dak tussen de kopwand van de dagopvang en muur, de achterkant dicht te maken en de voorkant te voorzien van een deur en een raam. Zo kon er voor een gering bedrag een flinke opslag worden gemaakt.

25 augustus 2Het is iets anders uitgepakt doordat de aannemer het geheel wat professioneler wilde uitvoeren. Daarbij kwam de wens van de kooksters voor de dagopvang om hun keuken daar naartoe te verplaatsen. De keuken is naast de uitgebreide en gerenoveerde toiletgroep en dat vonden ze toch minder prettig. De aannemer heeft zich bereid verklaard om de meerkosten van dit nieuwe losstaande gebouwtje met keuken, opslag voor de keuken en een opslag van houtskool en yam voor de dagopvang voor zijn rekening te nemen. De oude keuken wordt opslag voor het weeshuis. De eerste twee foto’s geven de bouw van het nieuwe keukengebouw met opslag en de locatie weer.

De derde foto laat de oude keuken die opslag wordt zien.25 augustus 3

 

 

 

 

Deze dag waren we met onze gedachten in Woerden en hadden we geen afspraken gemaakt.

Voor onze kerkelijke gemeente, de Gereformeerde Gemeente van Woerden, is het deze dag een zeer blijde dag. Na 5 jaar krijgt de gemeente weer een eigen herder en leraar in kand. W.A. Zondag.

25 augustus 4Via internet konden we het allemaal meemaken. Om 15.00 uur, 13.00 in Ghana, vond de bevestiging plaats door ds. G.J. van Aalst. De tekst was Genesis 31 : 13a “Ik ben die God van Beth-El, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij Mij een gelofte beloofd hebt”. De trouw van Jacobs God: 1e Jacobs daad en woord. 2e Gods Daad en Woord.

De foto van de Bethlehemkerk is van Johan en Marijke Leune die hem Facebook geplaatst hadden.

In de avonddienst, voor ons om 17.30 uur dus zaten we vroeg aan de warme maaltijd, deed ds. W.A. Zondag zijn intrede. Naar aanleiding van Psalm 84 : 4 sprak onze nieuwe dominee over: Wonen in Gods huis. 1e Zoals de vogels. 2e Bij de altaren.