DE EERSTE ZONDAG IN NSOATRE

Het lukte ons niet om vanmorgen naar de dienst in Woerden te luisteren. We luisterden daarom naar een preek van Ds. V.d. Net: Joh. 14 : 19b ‘Want Ik leef, en gij zult leven’ Het thema was LEVEN: 1. Het leven van Christus 2. Het leven door Christus 3. Het leven uit Christus.

Christian en zijn moeder Regina zijn samen met Gideon daarna op bezoek gekomen. Gideon was al naar de kliniek geweest omdat hij last van suiker had gisteren na aankomst; hij beefde helemaal. Zijn bloeddruk was goed en de suiker was negatief, wat dat dan ook mag betekenen. Ze kunnen hier geen meting doen via bloed maar alleen via urine. Gideon heeft gebeld met zijn arts en die heeft hem gezegd dat testen via urine onvoldoende is. Gelukkig heeft Catrien, welke ook naar Ghana komt, een set om bloedsuiker te meten. Ze probeert de set aan Nadine en Bertine mee te geven, zij hopen dinsdagavond in Ghana te arriveren.

Na de lunch besloten we een poosje te gaan rusten, dat is wel nodig bij deze temperaturen. Ik lag net en Tiny maakte aanstalten, toen werd aangekondigd dat dominee en kerkenraad onderweg waren naar ons toe. Vlug weer aangekleed en de hele kerkenraad maar ontvangen en welkom geheten. Het was een beleefdheidsbezoek dus het was maar kort.

Later die middag hebben we met Solo en Gideon de toekomst filosofie van de stichting doorgenomen.

We hadden net de avondmaaltijd opgediend toen Lucy onze hulp even langs kwam. Haar uitgenodigd voor de maaltijd, wat ze maar wat graag accepteerde. Na de maaltijd konden Gideon en Lucy mooi afruimen en de vaat doen.

Om 7 uur hebben we met elkaar de avondsluiting bij de kinderen bijgewoond. Eerst konden ze terugvertellen over het onderwijs van gisteren: Jezus op weg naar Golgotha en de kruisiging, vooral de geschiedenis van het kruis dragen door Simon van Cyréne en van de twee moordenaars had indruk gemaakt. Vandaag ging het over de duisternis, het sterven en de begrafenis. Opnieuw waren er veel vragen, vooral over Jozef van Arimathéa en over het graf. Na het avondgebed kregen ze allemaal nog iets te snoepen en konden de kleintjes naar bed.

Wij namen afscheid van Gideon en Solo die morgenochtend om 6 uur hopen te vertrekken naar Accra om daar dinsdagavond Nadine en Bertine voor het vliegveld te ontmoeten.