OPRECHTHEID

Op deze zondagmorgen 17 februari, zijn we naar de dienst geweest in de presbyteriaanse kerk. Om 09.30 zaten we in de kerk en kwam het koor al zingend de kerk binnen. Een groot gedeelte van de gemeente moest nog komen, maar dat is normaal. Het eerste gedeelte van de dienst omvat zingen en diverse gebeden en wordt afgesloten met het welkom heten van elkaar. Dus je loopt terwijl er muziek wordt gemaakt rond en schud hier en daar een hand en zegt welkom.

IMG_0181

Vervolgens is er de Bijbelstudie. De gemeente deelt zich op in groepen die in de kerk en daarbuiten plaatsnemen. Elke groep heeft iemand die de leiding heeft en zo wordt het thema van de prediking die gaat komen besproken. Tegen elf uur wordt dan de dienst weer voortgezet. Het thema van deze eerste lijdenszondag is ‘Oprechtheid in het dienen van de Heere’ De schriftlezingen zijn Deuteronomium 26 : 1-11, Romeinen 10 : 8-13 en Lukas 4 : 1-13. De dienst wordt gehouden in het Twi en is voor ons niet te volgen. In de prediking worden de volgende hoofdthema’s behandeld:

–         Laat het Woord van God toe in je hart, lees, studeer en verspreid het Woord, Rom. 10 : 8. Met andere woorden, laat de Schrift je voedsel en leidsman zijn, Lukas 4.

–         Beleid en geloof dat Jezus de Heere is. Rom. 10 : 9

–         We vieren de opstanding van Christus tijdens de kerkdienst. Geloof in de opstanding van Jezus uit de dood. Twijfel er niet aan. Het is de werkelijkheid en de waarheid. Rom. 10 : 9

–         Geloof en beleid Jezus als de Heere van jouw leven. Rom. 10 : 12

–         Maak Jezus Christus onderdeel van jouw gesprekken. Rom. 10 : 13

–         Heb Jezus Christus lief met je gehele hart, ziel, kracht en gedachten. Rom. 10 : 8-10

–         Aanbid en dien alleen de Heere Jezus Christus. Lukas 4 : 8

–         Verbind je aan geestelijke zelfbeheersing zoals vasten en bidden Lukas 4 :1 – 2

Na de collecte is het tegen half één geworden en verlaten wij de kerk. De gemeente gaat nog even door maar het nu volgende gedeelte heeft niet direct met de dienst te maken.

IMG_0185

Die middag zouden de dames een bezoek brengen aan Juliet de medewerkster van het weeshuis, maar ze was niet thuis. Om vier uur kwam ze naar ons toe met een mand met fruit: ananas, bananen, cashew (de vrucht, de noot die wij kennen is een aanhangsel aan de vrucht). Telkens weer zijn er verrassingen want ze verteld dat haar zoontje had verteld dat oma was geweest. Zoontje? Je bent toch vorig jaar met een pastor getrouwd. Ja maar ik heb een zoontje van 7. Uit een vorig huwelijk? Nee, van een vriendje. Meteen maar even doorgevraagd, want Seth gaat ons op termijn verlaten en Georgina begint oud te worden en dan hebben we geen huisvader en huismoeder meer die intern wonen. Heeft je man een volledige baan als pastor? Ja, na ons huwelijk is hij officieel bevestigd als pastor. Eerst moest hij een echtgenote hebben en nadat ons burgerlijk huwelijk, kerkelijk was bevestigd is hij daarna bevestigd als predikant. Ja dat is waar ook, een ongehuwde predikant is ondenkbaar in de ogen van een Afrikaan; hij kan dan geen bezoeken afleggen aan vrouwen en weduwen. Tiny moet toch maar eens snel bij Juliet gaan kijken hoe ze woont, want wanneer dat niet al te best is zijn er misschien toch mogelijkheden om een echtpaar als huisvader en moeder te krijgen. Voorzichtig hadden we al aan Juliet en haar echtgenoot gedacht.

Na de avondsluiting van de kinderen, drinken we koffie en gaan daarna via de laptop naar een preek luisteren en is onze tweede zondag in Nsoatre alweer voorbij.