Donderdag 27 augustus vervolg:

27 augustus 4Woensdag waren we dus weer naar de in aanbouw zijnde Senior High School geweest. Op de eerste foto ziet u een overzicht van het terrein. Het zandpad waar de schapen op lopen is in de toekomst een intern pad van het complex met aan het begin een kleine poort voor de scholieren die van die kant komen. Links van het pad ziet u dichte begroeiing, aan het begin is het 25 meter breed en in het midden bij de hoofdingang 45 meter. Dit stuk grond hoort ook bij het terrein en de muur gaat hier buitenom lopen. In het midden waar het dus 45 meter breed is komt de hoofdpoort en het administratie gebouw. In de verte links is het schoolgebouw en geheel rechts is het toiletgebouw. Tegenover het schoolgebouw komt het tweede schoolgebouw, dus aan de kant waar de foto is genomen. Tussen het toiletgebouw en het grote centrale exercitieveld komt in de toekomst de aula.

27 augustus 5Op de tweede foto ziet u het zeer fraaie schoolgebouw. De vier klaslokalen zijn bijna klaar. Na het plaatsen van de ramen kunnen plafond ventilatoren en verlichting worden aangebracht.

27 augustus 6

 

 

 

 

27 augustus 7Tussen de 4 lokalen en de lerarenkamer (voorste kamer) en het magazijn is er een gang.

 

 

 

 

27 augustus 8De laatste foto is het toiletgebouw. Op de foto’s is goed te zien dat er heel wat grond moet worden opgebracht en gravel voor de paden. Grond en paden moeten op het niveau komen van de afscheidingsmuurtje die te zien zijn op de foto’s.