NOG MEER PRAKTIJK!

137-1

Ook de jongens en meisjes van het kindertehuis doen praktijk op. De meisjes niet alleen in de huishouding, maar ook op het land net zoals de jongens. Ik heb u daarvan al diverse voorbeelden gegeven wat er niet allemaal door ze is verbouwd dit jaar. Zij hebben samen 2 ha groetentuin aangelegd op het grote terrein van 25 ha. En daar is heel veel geoogst zoals u eerder heeft kunnen zien op foto’s. Volgens Solo gaan ze in oktober weer zaaien en poten.

137-2

137-3Maar ook direct bij het kindertehuis wordt er gezaaid en geoogst. Op de tweede foto ziet in het verlengde van kindertehuis (rechts) en het gastenverblijf (links) de lage aanplant met de kruiden voor de soep en de maaltijden. De derde foto laat de eerste oogst zien, de planten blijven steeds weer nieuwe vruchten geven totdat ze afsterven door de droogte begin volgend jaar.

 

Geplaatst in Ghana 2016 | Reacties staat uit voor NOG MEER PRAKTIJK!

PRAKTIJK OPLEIDING!

Misschien kunt u zich nog herinneren dat ik u liet weten dat het de voorkeur van de stichting had om een praktijkopleiding te starten in plaats van een Senior High School. De bevolking gaf echter de voorkeur aan een Senior High School omdat de kinderen dan een opleiding konden afsluiten met een diploma. In Ghana is er geen praktijkopleiding ‘Vocational Training’ met een staatsdiploma. Dus is de stichting gestart met een Senior High School met in elk geval een landbouwkundige opleiding omdat het een agrarisch gebied is.

De landbouwkundige opleiding had nog wel enige praktijk maar ongeveer 2 jaar geleden is daar door de huidige overheid ook een streep door gehaald. Dus deze opleiding is ook 100% theoretisch zoals ik al liet weten. Maar de leraren zijn op de Presby-Dutch SHS toch praktijk lessen gaan geven tot enthousiasme van de studenten die ook bereid waren om hiervoor extra uren te komen. Het resultaat is geweldig zoals u heeft kunnen lezen.

136-1Er wordt nu onderzocht of er gekomen kan worden met een éénjarige praktijk opleiding. Die opleiding zou dan bestemd zijn voor jonge mensen die de Junior High School hebben afgerond en willen gaan ‘farmen’ in de Nsoatre regio. Maar dit gaat extra investeringen vragen: land heeft de stichting genoeg maar er is ook een lesruimte nodig en gereedschappen. Misschien is er onder de lezers iemand die het aanspreekt om zich hiervoor in te zetten?

136-2De foto’s laten iets van het terrein zien en op de laatste foto het aangeplante 1 ha grote bamboebos en het gras kappen rond de nieuw aangeplante bamboe struikjes. Over 2 jaar kan er een bos zijn van 3 ha of dit verder uitgebreid gaat worden is nog niet duidelijk en hangt natuurlijk ook af van de ontwikkelingen met betrekking tot de Senior High School.

136-3

Geplaatst in Ghana 2016 | Reacties staat uit voor PRAKTIJK OPLEIDING!

HOGER ONDERWIJS!

Maandag 19 september begint ook het hoger onderwijs weer. Dus de nieuwe Senior High welke door de stichting is gebouwd gaat zijn 2e jaar in. Vorig jaar, oktober 2015, is de school dus van start gegaan.

135-1De school is nu, dank zij het staf personeel, al een groot succes. Ondanks dat de faciliteiten nog beperkt zijn komen er ook van buiten de regio al veel aanvragen. Op de Senior High scholen is er geen praktijkles meer. De opleiding is 100% theoretisch dit is te danken aan de overheid. Echter op onze Senior High school worden ook praktijklessen gegeven.

135-2In het eerste leerjaar waren er op de algemene opleiding 63 studenten waarvan 45 uit de regio Nsoatre. Voor de landbouw opleiding waren er 52 studenten waarvan 40 uit de regio Nsoatre. Deze studenten beginnen dus maandag aan hun 2e jaar.

In oktober komen dan de nieuwe studenten voor het 1e leerjaar.

Bijzonder is ook dat de verhouding van het aantal jongens en meisjes in beide afdelingen ongeveer 50 – 50 is en daar zijn we heel blij mee.

Met de bouw van het 2e schoolgebouw is begonnen.

135-3Door de landbouwstudenten is er het afgelopen studiejaar al een gedeelte van het enorme terrein van ruim 25 ha in cultuur gebracht. Er is mais, yam, tomaten, peper, cocoyam, cassave en plantain verbouwd. Er zijn twee visvijvers aangelegd waarin tilapia en meerval worden gekweekt.

Er zijn plannen om een kunstmatig bos aan te planten met diverse soorten bomen en de gedachten gaan uit naar een terrein met diverse dieren. Ook landbouwmachines zijn nodig. Dus er zijn nog plannen genoeg.

Geplaatst in Ghana 2016 | Reacties staat uit voor HOGER ONDERWIJS!

DE VAKANTIE IS VOORBIJ!

Voor de kinderen is Ghana is de vakantie nu ook voorbij, tenminste voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Het hoger onderwijs heeft nog vakantie.

134-1

134-2Ook de dagopvang van de stichting is weer begonnen en de oudere kinderen krijgen weer les en alle kinderen krijgen weer hun maaltijden.

 

 

134-3We ontvingen ook het nieuwe rooster voor 2016/2017 met de vakanties. De kinderen hebben 3 periodes school van elk ongeveer 3 maanden. Tussen de periodes hebben ze vakanties en die zijn behoorlijk lang. Totaal dus 3 maanden vakantie.

BECE is Basic Education Certificate Examination dus de examens van de Junior High School.

 

Geplaatst in Ghana 2016 | Reacties staat uit voor DE VAKANTIE IS VOORBIJ!

VERVOLG ONDERWIJS!

Hoewel volgende week dinsdag de scholen weer beginnen is dat niet het geval voor George, Benson en Prince. Die moeten eerst de uitslag van hun examens afwachten en dat duurt maanden in Ghana. Meestal zijn eind september de uitslagen bekend en krijgen ze te horen van de overheid naar welke Senior High ze mogen. De eerste klassen van de SHS beginnen dan meestal in de loop van oktober.

133.1

Maar de drie boys zullen zich wel bezig houden. George met drummen want dat doet hij ook bij de avondsluiting maar hij is ook de beste trommelaar van de ‘Church Band’. Op de foto is hij te zien op de voorgrond. Bij bijzondere gelegenheden heeft de band een rol in de zondagse kerkdienst. Het is dan wel een enorm lawaai wanneer de band achter in de kerk staat te trommelen. Verder kunnen de jongens op de tuin werken en onkruid wieden.

133.2

Nog slechter is het onderwijs geregeld voor Joseph. Die moet in oktober examen doen voor de SHS, de uitslag komt dan hopelijk in mei 2017. Wanneer hij slaagt kan hij dus pas in september 2017 naar de universiteit. Er gaat dus altijd een jaar verloren in het Ghanese onderwijs systeem.

 

Geplaatst in Ghana 2016 | Reacties staat uit voor VERVOLG ONDERWIJS!

EEN NIEUW SCHOOLJAAR!

Dinsdag 13 september beginnen de basisscholen en de Junior High scholen weer en dus zal dan ook de dagopvang van kansarme kinderen weer een aanvang nemen. We hopen dat de kinderen gezond terug komen, het doet nog steeds pijn dat we verplicht door de overheid moeten sluiten tijdens schoolvakanties. We weten dat een aantal van de kinderen dan nauwelijks te eten krijgt en verzorgt wordt.

132.1

132.2Wanneer de kinderen van de dagopvang komen zullen ze wel opkijken want niet alleen zijn de speelwerktuigen door de bezoekers in vrolijke kleuren geschilderd maar ook de muren van de jongste groep zijn voorzien van afbeeldingen. 132.3Ook dit lokaal is door een aantal vrijwilligsters gedurende hun verblijf opgevrolijkt. In dit lokaal wordt de grote groep van ca. 80 kinderen in de leeftijd t/m 2 jaar opgevangen. Nog niet bekend is hoeveel kinderen er dit jaar zullen worden opgevangen. Vooral in de jongste groep is er een instroming gedurende het hele jaar.

Geplaatst in Ghana 2016 | Reacties staat uit voor EEN NIEUW SCHOOLJAAR!

JULIET AWUAH!

131.1

131.2

 

 

Vandaag, zaterdag 3 september is het de verjaardag van Juliet de manager van het kindertehuis.

Geplaatst in Ghana 2016 | Reacties staat uit voor JULIET AWUAH!

LAKE BOSUMTWI!

130.1

130.2De kinderen uit het kindertehuis hadden nog een dagje uit te goed. Jaarlijks is er voor deze zaken een klein budget beschikbaar. Er is druk gediscussieerd door de kinderen en besloten werd dat ze graag naar Lake Bosumtwi zouden willen. Langs het meer zijn strandjes en je kunt er zwemmen. Het meer ligt in de buurt van Kumasi op een kleine 3 uur rijden van Nsoatre. Op 17 augustus heeft het uitstapje plaatsgevonden en we hebben er nu de foto’s van ontvangen.

130.3Het meer is omgeven door een ronde bergketen maar het is geen kratermeer want Ghana is een land zonder vulkanen. Geologen denken dat het meer is ontstaan door de inslag van een grote meteoriet waarvan de rondvliegende brokstukken tot in Ivoorkust zijn gevonden.

130.4De doorsnede van het meer is ruim tien kilometer. Voor de Ashanti is het meer heilig en toen we er zo’n vijftien jaar terug een kijkje gingen nemen was de bevolking niet vriendelijk. Nu komen er veel toeristen en zijn er ook hotels.

130.5De bevolking leeft van de visvangst en elk dorp heeft zijn offerplaats. Wanneer de visvangst tegenvalt komt de Ashanti-koning persoonlijk en offert een koe aan het meer. Het water met metaal aanraken is uit den boze, er varen dan ook alleen houten kano’s. Vissers mogen volgens hun geloof alleen vissen vanaf een drijvende plank. Helaas is er veel bijgeloof, ook onder christenen, in Ghana en worden veel heidense zaken nog steeds vastgehouden.

130.6

 

Geplaatst in Ghana 2016 | Reacties staat uit voor LAKE BOSUMTWI!

BEZOEK AAN GHANA (7)!

Zondagmorgen werd de kerkdienst bezocht in ‘Christ Liberation Chappel’ met pastor Kingsley Yeboah in Domasuah. De vrouw van de pastor is Juliet de manager van het kindertehuis.

129.1

Er was aan Johan gevraagd om deze morgen voor de gemeente te spreken. Hij mocht een krachtig boodschap brengen over ‘Jezus Christus en Zijn Koninkrijk’. Het werd een goede en gezegende dienst.

129.2

Maandag is Johan teruggereist naar Accra. Dinsdag hoopt hij dan nog een dag door te brengen met zijn vriend pastor Nelson Duvor. Dinsdagavond hoopt hij terug te vliegen naar Nederland, waarmee een eind is gekomen aan het korte maar vruchtbare bezoek aan Ghana.

Geplaatst in Ghana 2016 | Reacties staat uit voor BEZOEK AAN GHANA (7)!

BEZOEK AAN GHANA (6)!

Zaterdag was het een dag met de kinderen van het kindertehuis. Met elk van de kinderen was er een gesprek om zo elk kind goed te leren kennen. Het gesprek ging over school, hun dromen over de toekomst en speciale wensen die er eventueel waren. Het was goed te leren hoe verschillend elk kind was met elk hun eigen toekomstdromen.

Johan Hammink voelde zich vereerd met de kleine bijdrage die hij kon leveren aan hun leven. De meeste van de kinderen hadden een zeer moeilijke start van hun jonge leven, maar nu zijn er mensen die voor hen zorgen en bijdragen aan een hoopvolle toekomst. Het zijn nu jonge mensen die de wereld kunnen verbeteren.

128.1

We sloten de dag af met een gezamenlijk maaltijd met kinderen en staf. Daarna keken we met zijn allen naar een film over het leven van Josef.

128.2

Wij en u, die het mogelijk maakt om deze kinderen uitzicht te geven op een goede toekomst, zijn gezegend met deze kinderen!

Geplaatst in Ghana 2016 | Reacties staat uit voor BEZOEK AAN GHANA (6)!